Vodena para sastavni dio života,
autori: Antun Barac, Mario Holik, Matej Đuranović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00

Organizator:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
srednja škola, studenti

Lokacija:
UNISB SF2

Detalji:

Snaga pare razvijala se polako tijekom razdoblja od nekoliko stotina godina. Pronalazeći svoju primjenu u raznoraznim skupim i prilično ograničenim uređajima. Kako je napredovao razvoj proizvodnje pare, a tako i uređaja za primjenu iste; para je s vremenom postala industrijska velesila te svakodnevnica običnih građana.

Jedno od najvećih otkrića bio je parni stroj James Watt-a, gdje je vodena para dosegla svoj vrhunac, a i dan danas se još uvelike primjenjuje za proizvodnju električne energije. Zbog svoje široke primjene vodena para je sastavni dio života te možemo reći kako je uvelike pridonijela mentalitetu života koji danas poznajemo a time i kulturi znanosti.

Biografija:

Antun Barac rođen je 10.03.1992. u Slavonskom Brodu. Pohađao je Osnovnu školu „Blaž Tadijanović“ u Podvinju od 1998. do 2006. godine. Srednju Tehničku školu u Slavonkom Brodu, smjer Elektrotehničar, upisao je 2006. godine, a završio 2010. godine. Iste godine po završetku srednje škole upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu te 2013. godine završava preddiplomski studij obranom završnog rada pod nazivom: „Kinetička analiza otvorenog mehanizma“, mentor prof. dr. sc. Todor Ergić, a zatim u srpnju 2015. godine diplomira s temom: „Matematički model dizalice topline voda-voda“, mentor prof. dr. sc. Marija Živić.

U studenom 2015. godine zapošljava se u firmi Emax d.o.o. u Osijeku te u prosincu 2016. godine počinje raditi kao asistent na Zavodu za energetiku Strojarskog fakulteta u Slavonkom Brodu.

Kao asistent na Zavodu za energetiku sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju iz kolegija Termodinamika, a na diplomskom studiju na smjeru „Energetska postrojenja“ na kolegijima Modeliranje izgaranja i prijenosa topline, Inženjerstvo energetskih postrojenja, Vođenje energetskih sustava, Tehnike grijanja hlađenja i klimatizacije, Vjetroturbine te na smjeru „Strojarske tehnologije“ na kolegiju Temperaturna polja.

Tijekom studija dobio je „Dekanovu nagradu“ Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i „Nagradu iz gospodarstva“ tvrtke Sigmat d.o.o. za izvrsnost tijekom studija.

 

dr.sc. Mario Holik

(Poslijedoktorand, Zavod za energetiku na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, mholik@sfsb.hr )

Rođen 31.08.1986. u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku školu. Nakon završetka srednje škole upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu gdje najprije u ožujku 2009. završava preddiplomski studij, a zatim u prosincu 2010. godine diplomira na istoj ustanovi. Od lipnja 2011. godine zaposlen je kao asistent pri Zavodu za energetiku Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu te upisuje poslijediplomski doktorski studij koji završava u listopadu 2017. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Marije Živić.

 

Kao poslijedoktorand na Zavodu za energetiku Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu aktivno sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju iz kolegija Termodinamika, te na diplomskom studiju na smjeru „Konstruiranje i razvoj proizvoda“ na kolegiju Toplinski strojevi i na smjeru „Energetska postrojenja“ na kolegijima Odabrana poglavlja iz termodinamike, Izmjenjivači topline, Generatori pare, Energetski strojevi, Sušenje higroskopnih materijala i Projektiranje procesnih sustava te na smjeru „Strojarske tehnologije“ na kolegiju Temperaturna polja.

Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i zbornicima radova ili izlaganih na konferencijama.

 

prof. dr. sc. Marija Živić

(Redoviti profesor u trajnom zvanju, Zavod za energetiku na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, mzivic@sfsb.hr )

Rođena je 16. kolovoza 1965. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirala je 1989. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Neposredno nakon diplomiranja zaposlila se u tadašnjem SOUR-u "Đuro Đaković", a nakon nepune godine dana prelazi na Strojarski fakultet na mjesto asistenta pri Katedri za energetiku, mjernu tehniku i automatizaciju.

 

Magistrirala je 1995. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. U svibnju 2001. godine obranila je na istom Fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom "Utjecaj prirodne konvekcije u procesima s promjenom faza."

U zvanje docentice izabrana je 2004, izvanredne profesorice 2008. i redovite profesorice 2011. godine.

Tijekom studija dobila je "Rektorovu nagradu" Sveučilišta u Osijeku i "Dekanovu nagradu" Strojarskog fakulteta. Boravila je na usavršavanju u Italiji (CISM) i Rumunjskoj (NATO Science Program). Objavila je petnaest znanstvenih radova.

Član je Hrvatskog mjeriteljskog društva i Hrvatskog društva za mehaniku. Aktivno se služi engleskim jezikom. Udana je, ima dva sina.


UNISB SF1 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
SMŠ Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A