,,Natura 2000, Krka i okolni plato'' (izložba fotografija ptica Ivice Lolića),
voditelji: JU Priroda Šibensko- kninske županije

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 12:00 - 20:00
utorak 11.5.2021., 12:00 - 20:00
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 20:00
četvrtak 13.5.2021., 12:00 - 20:00
petak 14.5.2021., 12:00 - 20:00
subota 15.5.2021., 12:00 - 20:00

Organizator:
Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik, Poljana 6

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
opća populacija

Lokacija:
GKŠ - prizemlje

Detalji:

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije i Ivica Lolić, vanjski stručni suradnik na projektu Monitoring ptica Natura 2000 Krka i okolni plato

Izložbu čini serija od 10 fotografija nastalih tijekom realizacije monitoringa ptica u sklopu projekta ,,NATURA DRNIŠ - održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000“. Projekt je proveden na području  Nacionalne ekološke mreže važnom za ptice Natura 2000 HR1000026 Krka i okolni plato, kojim upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije. Obuhvaćene su najugroženije ptice s popisa Natura vrsta uključene u Crvenu knjigu ptica Hrvatske: velika ševa, ćukavica, crnoprugi trstenjak, kratkoprsta ševa, suri orao, orao zmijar i sivi sokol te voljić maslinar koji nije na ovoj listi, ali je važna vrsta za istraživano područje jer mu ono pruža kvalitetna staništa za gniježđenje.

Biografija:

Ivica Lolić, autor fotografija i koautor izvješća o provedenom monitoringu ptica u navedenom Natura 2000 području, respektabilni je hrvatski ornitolog i fotograf te stručni suradnik Zavoda za ornitologiju HAZU. Svojim entuzijazmom i popularizacijom znanosti o pticama senzibilizira javnost za potrebu zaštite ornitofaune što vrlo vješto i prezentira.


MGŠ - Muzej grada Šibenika, ul. Gradska vrata 3
(zbog ograničenog broja sudionika na radionicama molimo ranije najaviti sudjelovanje na 099 770 4693)

GKŠ - Gradska knjižnica Juraj Šižgorić - Šibenik, Poljana 6

GAV - Gimnazija Antuna Vrančića, Put Gimnazije 64
(zbog ograničenog broja sudionika na demonstracijama pokusa molimo ranije najaviti sudjelovanje na 091 959 9110 ili 099 516 6719)

MCFV - Memorijalni centar Faust Vrančić, I. ulica 1a, Prvić Luka

DS - Donja Srima,
smještaj: http://tinyurl.com/Domacinova i suhozid.hr
(za sudjelovanje na suhozidarskoj radionici potrebno je sa sobom ponijeti zaštitne/radne rukavice)  

Napomena:

U skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom i ograničenim brojem mjesta na radionicama i demonstracijama, molimo Vas da poštujete princip prethodne telefonske najave.

U slučaju uvođenja novih epidemioloških ograničenja, postoji mogućnost prebacivanja dijela programa na online formu, što će biti prethodno najavljeno na službenim stranicama Festivala www.festivalznanosti.hr
i Facebook stranici Festival znanosti Šibenik: www.facebook.com/Festival-znanosti-Šibenik