Kultura istraživanja mora i okoliša,
voditeljice: Nuša Cukrov, Marija Marguš

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 11:00

Organizator:
Muzej grada Šibenika, ul. Gradska vrata 3

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
MGŠ - riva ispred Muzeja

Detalji:

Je li Šibenik grad na rijeci ili na moru? Što je to estuarij i zašto estuarij rijeke Krke privlači znanstvenike već više od 40 godina? Kojim su se metodama i tehnikama za istraživanje znanstvenici Instituta Ruđer Bošković koristili nekoć, te koje to moderne tehnologije koriste danas? Sve će se to saznati, a ponešto i isprobati, u sklopu radionice.

Biografija:

Marija Marguš završila je kemijsko inženjerstvo u Splitu, te se nakon diplome zaposlila u Institutu Ruđer Bošković. Kao zaposlenik Zavoda za istraživanje mora i okoliša upisala je doktorski studij iz Oceanologije na PMF-u koji je završila 2016. godine. Od zaposlenja na IRB-u radi na Istraživačkoj postaji Martinska (Šibenik) gdje je zaposlena kao znanstveni suradnik. Područje istraživanja su vodeni sustavi s primjenom elektrokemijskih metoda. Jedan od zanimljivih sustava u čijem kontinuiranom istraživanju sudjeluje je Zmajevo oko, slano jezero koje karakterizira pojava nedostatka otopljenog kisika i akumulacije sumporovodika u vodenom stupcu.

Nuša Cukrov završila je studij Geološkog inženjerstva, smjer Geologija okoliša, na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, te doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, također u Zagrebu. Zaposlena je kao suradnik na projektu u Laboratoriju za fizičku kemiju tragova u Zavodu za istraživanja mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković. Bavi se istraživanjem onečišćivala u okolišu, posebice raspodjelom i ponašanjem metala u vodnim okolišima, s naglaskom na dinamiku metala u sedimentu te na granici faza sediment-vodeni stupac.


MGŠ - Muzej grada Šibenika, ul. Gradska vrata 3
(zbog ograničenog broja sudionika na radionicama molimo ranije najaviti sudjelovanje na 099 770 4693)

GKŠ - Gradska knjižnica Juraj Šižgorić - Šibenik, Poljana 6

GAV - Gimnazija Antuna Vrančića, Put Gimnazije 64
(zbog ograničenog broja sudionika na demonstracijama pokusa molimo ranije najaviti sudjelovanje na 091 959 9110 ili 099 516 6719)

MCFV - Memorijalni centar Faust Vrančić, I. ulica 1a, Prvić Luka

DS - Donja Srima,
smještaj: http://tinyurl.com/Domacinova i suhozid.hr
(za sudjelovanje na suhozidarskoj radionici potrebno je sa sobom ponijeti zaštitne/radne rukavice)  

Napomena:

U skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom i ograničenim brojem mjesta na radionicama i demonstracijama, molimo Vas da poštujete princip prethodne telefonske najave.

U slučaju uvođenja novih epidemioloških ograničenja, postoji mogućnost prebacivanja dijela programa na online formu, što će biti prethodno najavljeno na službenim stranicama Festivala www.festivalznanosti.hr
i Facebook stranici Festival znanosti Šibenik: www.facebook.com/Festival-znanosti-Šibenik