3D print radionica na temu Kulturne baštine,
Josipa Bilić, Vedrana Špada, Gordana Mofardin, Filip Šugar

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 11:00 - 13:00
utorak 11.5.2021., 13:00 - 15:00

Organizator:
Istarsko veleučilište – Universita' Istriana di scienze applicate, Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
osnovna škola, srednja škola

Lokacija:
CPZI

Detalji:

Učenici osnovnih i srednjih škola moći će naučiti vrijedne lekcije o našoj kulturnoj baštini, a istovremeno će moći savladati osnovne principe 3D printing tehnologije.

Biografija:

Vedrana Špada, stručna savjetnica, (upraviteljica kvalitete METRIS-a te voditeljica Kemijskog i Mehaničkog odjela)  doktorica  je tehničkih znanosti, polje strojarstvo, te diplomirana inženjerka kemijske tehnologije i vanjska suradnica (asistentica) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Ima 13 godina radnog iskustva, od čega 10 godina u laboratorijskom radu na sofisticiranoj opremi, IRI aktivnostima u području materijala i  provedbi europskih projekata. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području.

Josipa Bilić, stručna savjetnica, (voditeljica Biotehničkog odjela)  magistra  inženjerka molekularne biotehnologije sa 6 godina iskustva rada u laboratoriju. Njezine operativne sposobnosti uključuju metode molekularne spektrometrije, organske sinteze i ekstrakcije te mikroskopije. Područja njezina  rada su kemijske i mikrobiološke analize bioloških uzoraka u sklopu Centra za popularizaciju znanosti.

Filip Šugar završio je srednju Tehničku školu u Puli, potom Tehnički fakultet u Rijeci, smjer inženjerstvo materijala. Zaposlen  je u Tehničkoj školi Pula. Dio svog radnog vijeka proveo je kao konstruktor/projektant, te je kao vanjski suradnik predavao na Tehničkom odsjeku Proizvodnog strojarstva u Puli. Svojim radom u školi sudjelovao je u nizu projekata, a posebno je zainteresiran za edukaciju i promoviranje novih, inovativnih načina proizvodnje koristeći aditivne tehnologije

Gordana Mofardin,  profesorica hrvatskog jezika i književnosti od 2012. U školi provodi niz projekata na školskoj, županijskoj i državnoj razini.