STEM bonton i Kultura u praktikumu,
Vedrana Špada, Josipa Bilić, Manuel Širola

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 0:00 - 0:00
petak 14.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
Istarsko veleučilište – Universita' Istriana di scienze applicate, Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
srednja škola, studenti

Lokacija:
MET

Detalji:

U sklopu FZ 2021. izradit će se dva plakata za sve pulske srednje škole, Centar za popularizaciju znanosti Istarske županije te  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli na temu Kultura znanosti koji će na duhovit način uvesti edukaciju o STEM bontonu i neophodnoj razni kulture ponašanja u praktikumu učenicima i studentima, zajedno s pravilima sigurnosti, što će u školama na popularan i vrlo pregledan način omogućiti usvajanja važnih navika i pravila koja život znače.

Biografija:

Vedrana Špada, stručna savjetnica, (upraviteljica kvalitete METRIS-a te voditeljica Kemijskog i Mehaničkog odjela)  doktorica  je tehničkih znanosti, polje strojarstvo, te diplomirana inženjerka kemijske tehnologije i vanjska suradnica (asistentica) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Ima 13 godina radnog iskustva, od čega 10 godina u laboratorijskom radu na sofisticiranoj opremi, IRI aktivnostima u području materijala i  provedbi europskih projekata. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području.

Josipa Bilić, stručna savjetnica, (voditeljica Biotehničkog odjela)  magistra  inženjerka molekularne biotehnologije sa 6 godina iskustva rada u laboratoriju. Njezine operativne sposobnosti uključuju metode molekularne spektrometrije, organske sinteze i ekstrakcije te mikroskopije. Područja njezina  rada su kemijske i mikrobiološke analize bioloških uzoraka u sklopu Centra za popularizaciju znanosti.

Manuel Širola, magistar inženjer strojarstva, zaposlen je kao asistent na Istarskom veleučilištu i djelatnik u mehaničkom odjelu METRIS-a.