Radionica na temu Kultura okoliša,
Josipa Bilić, Vedrana Špada

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 14:00

Organizator:
Istarsko veleučilište – Universita' Istriana di scienze applicate, Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici osnovne škole

Lokacija:
CPZI

Detalji:

Zaštita voda sve više dolazi u poseban fokus u vidu očuvanja jednog od naših najvrednijih resursa. Djelatnici Ustanove METRIS pripremili su nekoliko pokusa iz kemije na temu zaštite voda, popularizacije znanosti i kulture okoliša općenito.

Biografija:

Vedrana Špada, stručna savjetnica, (upraviteljica kvalitete METRIS-a te voditeljica Kemijskog i Mehaničkog odjela)  doktorica  je tehničkih znanosti, polje strojarstvo, te diplomirana inženjerka kemijske tehnologije i vanjska suradnica (asistentica) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Ima 13 godina radnog iskustva, od čega 10 godina u laboratorijskom radu na sofisticiranoj opremi, IRI aktivnostima u području materijala i  provedbi europskih projekata. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području.

Josipa Bilić, stručna savjetnica, (voditeljica Biotehničkog odjela)  magistra  inženjerka molekularne biotehnologije sa 6 godina iskustva rada u laboratoriju. Njezine operativne sposobnosti uključuju metode molekularne spektrometrije, organske sinteze i ekstrakcije te mikroskopije. Područja njezina  rada su kemijske i mikrobiološke analize bioloških uzoraka u sklopu Centra za popularizaciju znanosti.