Rocek Čerina, Gordana:
Bakterijske kulture i mikroskopiranje bakterija

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 8:30 - 0:00

Organizator:
Medicinska škola Pula, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Učenici će moći pogledati izložbu o bakterijskim kulturama i hranjivim podlogama, upoznati načine prepoznavanja vrsta bakterija i njihovih obilježja na hranjivim podlogama.

Upoznat će načine bojenja bakterija i vidjeti bakterije pod mikroskopom.

Biografija:

Gordana Rocek Čerina  rođena je u Puli gdje je završila srednju školu.  Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1991.godine. U Medicinskoj školi Pula radi od 1994. godine kao nastavnik medicinske grupe predmeta  te predaje  Medicinsku mikrobiologiju, Dermatologiju, Anatomiju,  Fiziologiju i druge predmete.