Vukić; Tijana:
Masovni mediji studentskim očima: Zbornik radova studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Kultura i turizam

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 12:00 - 13:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Vrsta događanja:
Predstavljanje

Lokacija:
on-line

Detalji:

Riječ je o prvom javnom predstavljanju publikacije koja je nedavno objavljena u izdanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Zbornik je to koji objedinjuje radove studenata koji su teme o medijima istraživali u okviru izbornoga kolegija na prvoj godini preddiplomskoga studija „Uvod u masovne medije" u periodu od 2011/12. do 2018/19. godine.

E-knjiga  primjer je kvalitetne suradnje između sveučilišnih nastavnika i studenata te refleksija potencijala studenata koji ne studiraju studije iz komunikacijskih znanosti u stjecanju medijskih i akademskih kompetencija. Naime, pošlo se od ideje da, uz adekvatno pedagoško vođenje, studenti mogu samostalno uočiti aktualnu društvenu medijsku problematiku proizišlu iz vlastitih navika i/ili upotrebe medija drugih iz njihova okruženja, kritički je analizirati ili na neki drugi način istražiti te predložiti potencijalne načine rješavanja.

Zbornik može poslužiti budućim studentima, znanstvenicima, stručnjacima, nastavnicima i profesorima u budućim istraživanjima, u nastavi kao izvor učenja i primjer sličnim inicijativama, a suradnicima partnerima kao podsjetnik na suradnju i poticaj za razvoj unutar njihovih organizacija.

Za prisustvovanje virtualnoj prezentaciji povežite se na sljedeću poveznicu:

Masovni mediji studentskim očima

Biografija:

Tijana Vukić rođena je u Puli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i odslušala paralelni studij Žurnalistika na Fakultetu političkih znanosti. Radila je kao nastavnica u osnovnim i srednjim školama te deset godina kao novinarka i urednica u nacionalnim, regionalnim i gradskim tiskanim i elektroničkim medijima. Doktorirala je 2014. godine na Sveučilištu u Zadru na poslijediplomskom studiju Kultura i turizam smjer Novinarstvo i odnosi s javnostima, a od 2008. je zaposlena na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Radi kao docentica na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije te se bavi stručnim radom i popularizacijom znanosti u suradnji s raznim obrazovnim i drugim institucijama u Puli i Istri na način da osmišljava i sudjeluje u mnogobrojnim projektima u lokalnoj i regionalnoj zajednici. Uspješno surađuje sa studentima na raznim projektima. 2017. godine objavila je znanstvenu monografiju o obrazovanju novinara „Od novinara do novinarstva – Studija novinarskih vještina" u izdanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Golden Marketing – Tehnička knjiga. Vanjska je suradnica na Poslijediplomskom doktorskom studiju Mediji i komunikacije na Sveučilištu Sjever u Koprivnici te na Poslijediplomskom doktorskom studiju Informacijske i komunikacijske znanosti na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Redovna je članica European Communication Research and Education Association (ECREA) i Temporary Working Group (TWG) Journalism and Communication Education u njenom sastavu u čijem radu aktivno sudjeluje. Vanjski je sektorski stručnjak Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za sektorsko područje XVIII. informacije i komunikacije. U slobodno se vrijeme bavi književnošću i konferansijerstvom. Volontira kad god joj se ukaže prilika.