Šamo, Renata:
Nomen est omen: From Hurricane Names to Gender Issues

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 12:00 - 0:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Lokacija:
on-line (Zoom platforma)

Detalji:

Predavanje u obliku PowerPoint prezentacije uz tumačenje studenata prve godine anglističkoga studijskog programa bit će posvećeno onomastici kao dijelu lingvističke grane semantike, a proizašlo je iz studentskoga miniprojekta u sklopu izbornoga kolegija Temeljni lingvistički pojmovi (nositeljica kolegija ovdje potpisana voditeljica aktivnosti). Polazeći od aktualnih klimatskih promjena koje sve više utječu na naš svakodnevni život, a imajući također u vidu činjenicu da je jezik svuda oko nas te da njegova uporaba može na nas utjecati katkad više od očekivanog, studenti su istražili povijest, važnost i simboliku imenovanja uragana i tropskih oluja, ukazujući ujedno na brojne kontroverze koje su pritom nastajale. Jedna od najsnažnijih odnosila se na ravnopravnost spolova, a potaknula je zanimljive prijepore ponajprije u feminističkim krugovima budući da su u početku korištena isključivo ženska imena. Povezujući prirodne pojave i njihove razorne posljedice po život ljudi s identitetskim pitanjima koja sve više muče suvremenog čovjeka, studenti su ukazali na važnost jezične uporabe, razumijevanja i tumačenja u procesu osvješćivanja važnosti znanstvenoga pristupa kulturi svakodnevnoga življenja i time istaknuli lingvistiku kao znanost o jeziku koja se danas može proučavati iz široke interdisciplinarne perspektive. Prezentacija je pripremljena na engleskom jeziku, ali se u naknadnoj raspravi može komunicirati na hrvatskom jeziku.

Poveznica: https://unipu-hr.zoom.us/j/99362045435

Biografija:

Renata Šamo obnaša dvojnu dužnost prodekanice za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju i predstojnice Odsjeka za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Puli. Od početka znanstvene karijere neprekidno se usavršava u zemlji i inozemstvu (SAD, UK, Danska, Belgija, Švicarska, Portugal, Grčka, Mađarska, Poljska, Austrija…). Za svoj rad nagrađivana je nekoliko puta inozemnim stipendijama, a ovdje treba posebice spomenuti  one koje su joj dodijelili Sveučilište u Ženevi u suradnji sa Svjetskim kongresom lingvista 2013. godine i Sveučilište u Oxfordu na koje je 2017. godine pozvana kao gostujući predavač. Trenutno je uključena u međunarodnu istraživačku mrežu Early Language Learning Svjetskog društva za primijenjenu lingvistiku (AILA) čiji je ujedno član. Objavila je veliki broj radova kod uglednih domaćih i inozemnih izdavača (Multilingual Matters, Peter Lang, Springer, Bulzoni Editore…). Samostalna je autorica dviju znanstvenih monografija i suurednica jedne znanstvene knjige. Članica je uredništva jednoga domaćeg znanstvenog časopisa humanističke orijentacije i znanstvenoga savjeta jednoga inozemnog anglističkog časopisa. Članica je različitih strukovnih organizacija u zemlji i inozemstvu. Surađivala je ili još surađuje s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i Filozofskim fakultetom u Rijeci te s Učiteljskim fakultetom u Zagrebu gdje je bila zaposlena od 2010. do 2019. godine. U svojstvu (su)nositeljice i (su)izvoditeljice predaje tri kolegija na dva različita doktorska studija na Sveučilištu u Zagrebu. Osim brojnih diplomskih radova, pod njezinim su mentorstvom obranjene tri disertacije, a dvije su u pripremi za obranu. Povremeno se bavi prevoditeljskim radom (engleski i španjolski jezik).