Rotar, Aleksandra:
Umjetnost je generator razvoja kulture znanosti

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 0:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Lokacija:
dvorana Nella Milottija

Detalji:

Predavanje se temelji na kreativnosti umjetnika koji su izumili nove načine likovnog djelovanja. Bit će pokazani primjeri iz prakse putem računala i LCD projektora i pojedina originalna djela. Oni su osnova na kojoj se razvija kultura znanosti.

Biografija:

Aleksandra Rotar rođena je u Pazinu. U Puli je maturirala na Odjelu za grafički dizajn COUO „Branko Semelić“. Diplomirala je na Akademiji za primijenjenu umjetnost u Beču u klasi za vizualno medijsko oblikovanje (prof. Peter Weibel). Od 1991. godine predaje grupu stručnih predmeta na grafičkom odjelu Škole primijenjene umjetnost i dizajna Zagreb. Potom radi u Osnovnoj školi Tone Peruška u Puli. Povremeno je vodila likovne radionice s djecom uzrasta od 7 do 18 godina u Udruzi Mendula, Udruzi Gradska radionica mladih i privatno. Područje djelovanja: slikarstvo, grafika, grafički dizajn, scenografija, instalacija, ilustracija, računalna grafika, animirani film te pedagoški rad. Na Sveučilištu za primijenjenu umjetnost u Beču (Universität für angewandte Kunst Wien), na Institutu za umjetničke znanosti, umjetničke pedagogije i umjetničko obrazovanje, upisala je i pohađala doktorski studij kod prof. em. dr. phil. Manfreda Wagnera i stekla titulu  doktor filozofije.