Lazarić, Lorena; Močinić, Snježana:
I miei amici alberi / Drveće, moji prijatelji

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 9:00 - 0:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
Radionica

Lokacija:
dvorana Nella Milottija

Detalji:

Studentice će predškolskoj djeci ponuditi  različite radionice na temu Drveće iz područja Metodike govorne komunikacije i Metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova.

Biografija:

Lorena Lazarić rođena je u Puli. Od 1999. sudski  je tumač za talijanski jezik. Recenzent je udžbenika namijenjenih za učenje talijanskoga jezika u predškolskim ustanovama i školama. Dugogodišnji je suradnik AZOO-a: do 2007. voditelj je Županijskoga stručnog vijeća za talijanski jezik u osnovnoj školi Istarske županije, višegodišnji je član Državnoga povjerenstva za natjecanja iz talijanskog jezika te  član Ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnoga ispita iz talijanskoga jezika (od 2013.). Zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao docentica iz područja humanističkih znanosti, a trenutno obnaša i funkciju Prodekanice. Objavila je više znanstvenih radova te surađivala na dvama međunarodnim znanstvenim projektima.

 

Snježana Močinić rođena je u Labinu. Poslijediplomski znanstveni magistarski studij završila je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (sadašnji Filozofski fakultet) 2004. godine, a sveučilišni doktorski studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2015. godine. Radno iskustvo stječe najprije kao učiteljica razredne nastave u talijanskim osnovnim školama, zatim kao predavač na Filozofskom fakultetu i Visokoj učiteljskoj školi u Puli Sveučilišta u Rijeci. Preustrojem pulskih visokoškolskih ustanova nastavlja raditi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, sadašnjem Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nositeljica je i realizatorica nekoliko metodičkih kolegija s nastavom na talijanskom jeziku. Uz nastavni rad, sudjelovala je u izradi i doradi više studijskih programa, preuzimala odgovorne organizacijske i vodeće poslove te bila članica povjerenstava i odbora na razini sastavnica Sveučilišta. Od 2000. godine predsjednica je Povjerenstva za stručne ispite odgajatelja predškolske djece na talijanskom jeziku. Objavila je brojne stručne i znanstvene radove te surađivala na dvama nacionalnim znanstvenim projektima i jednom međunarodnom projektu.