Gortan-Carlin, Ivana Paula; Radić, Branko:
Glazba u znanosti

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 12:15 - 13:15
utorak 11.5.2021., 17:30 - 18:30

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Lokacija:
on-line(zoom)

Detalji:

Muzikologija je znanost koja se bavi glazbom, odnosno pojavama u glazbenoj umjetnosti te utvrđuje njihove odnose i zakonitosti. Studenti će se baviti glazbom pulskoga skladatelja Nella Milottija. Svoja će istraživanja predstaviti školskoj djeci i široj javnosti.

Poveznica za Zoom meeting:  https://us02web.zoom.us/j/7778882300

Biografija:

Ivana Paula Gortan-Carlin diplomirala je 1994. na Odjelu za muzikologiju Filozofskoga fakulteta u Ljubljani. Magistrirala je 2005. godine na Odjelu za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirala 2012. na Odjelu za muzikologiju Filozofskoga fakulteta u Ljubljani. Stručno se usavršavala u Firenzi na tečaju Organizacija kulturnih događanja. Od 2009. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje predaje glazbene kolegije. Od 2010. godine izvodi kolegij Uvod u povijest glazbene umjetnosti na Interdisciplinarnom studiju Kultura i turizam te kolegij Hrvatska tradicijska glazba na Muzičkoj akademiji. Od 1999. godine objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim časopisima te zbornicima. Od 2004. do 2012. godine bila je predsjednica Katedre Čakavskoga sabora za glazbu Novigrad. Članica je Čakavskoga sabora Žminj i Hrvatskoga muzikološkog društva u Zagrebu.