Žufić, Janko:
Radionica izrade stripa pomoću web 2.0 alata

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 10:00 - 11:00
utorak 11.5.2021., 11:00 - 12:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
Radionica

Lokacija:
on-line (Zoom platforma)

Detalji:

Na radionici će se ukratko predstaviti računalne aplikacije za izradu stripa, a potom će se u jednoj od aplikacija izraditi strip.

Učenici će na računalu izraditi strip koji budu željeli, a asistirati će im voditelj i studenti Fakulteta.

Forma stripa zahtijeva sažeto izražavanje jer u nekoliko kadrova i s malo teksta treba ispričati cijelu priču. Čitajući (dobre) stripove možemo uživati ne samo u likovno/grafički lijepom izražaju, nego i u savršeno odabranim rečenicama i kadrovima koje zapravo pretvaraju „običan" strip u remek-djela.

Obzirom na epidemiološku situaciju, naša će se aktivnost "Radionica izrade stripa" održati preko platforme Zoom na poveznici https://us02web.zoom.us/j/7778882300

Biografija:

Janko Žufić nastavnik je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti koji održava nastavu iz informatičkih kolegija. Jedan od kolegija na kojem predaje je Web 2.0 alati  u kojem se obrađuju i alati za izradu stripa.

Autor je knjige „Web 2.0 alati za učitelje“ (2017.) i „Web 2.0 alati za učitelje - alati za izradu stripova, animiranih video zapisa, mentalnih mapa…“ (2020.)

Autor je ili koautor dvadesetak znanstvenih i stručnih radova  koji su objavljeni u domaćim i inozemnim časopisima, konferencijama i zbornicima radova. Urednik je nekoliko knjiga.

Mentor je na 15-ak završnih i diplomskih radova studenata.

Bio je voditelj na 80-ak projekata iz područja informatike te zdravstva i socijalne skrbi.