Bradač, Bojan:
Fotogrametrijsko snimanje i izrada 3D modela lokaliteta Zlatna vrata

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 10:00 - 0:00

Organizator:
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Fotogrametrijsko terestričko i zračno snimanje lokaliteta Zlatna vrata za primjenu modela u arheologiji − izrada 3D modela lokaliteta pomoću programskog paketa Agisoft Photoscan.

Biografija:

Bojan Bradač rođen  je 1983. u Puli. Pohađao je Tehničku školu u Puli, završio Geodetski fakultet u Zagrebu i radi kao profesor geodetske grupe predmeta u Tehničkoj školi Pula.

Od osobnih vještina i kompetencija ističe se radom na računalima, na različitim vrstama softvera za projektiranje i 3D modeliranje (Agisoft Photoscan, Infraworks, AutoCAD, GlobalMapper, GeoMedia, Microstation…)