Gržinić, Jasmina; Kostić-Bobanović, Moira:
Zadovoljstvo turista komunikacijskim kompetencijama turističkih vodiča

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Lokacija:
on-line(zoom)

Detalji:

Popularizacija znanosti, transferi znanja o medijatorima u turizmu prema turističkoj praksi i široj javnosti. Predstavit će se trendovi u turizmu i potrebne kompetencije turističkih vodiča u skladu s izazovima tržišta (promjene zahtjeva potrošača):

Pedagoške kompetencije, edukacijski proces (nastavne vještine i pedagoške kompetencije; vještine, promatranje predavanja i učenja, metode učenja, stjecanje znanja, planiranje, model transformacije strukture)

Turizam i prilagodbe „novom“ vremenu (kritičko promišljanje, transferi znanja u praksi);

Edukacija za potrebe turizma i transformacije u pristupu (popularizacija edukacije za potrebe turizma, elementi kurikuluma, kompatibilnost teorije i prakse, važnost kolegija iz perspektive studenta)

Turističke specijalizacije (ekspertize) i doprinosi zajednici (krojene ponude, visoka kvaliteta usluge, nova iskustva, dualni imidž destinacije, dostava proizvoda koji se traže, potreba za novim znanjima, razvoj specijalizacija i potrebe za novim znanjima)

Komunikacijske kompetencije u turizmu (razine komunikacije u turizmu prije, tijekom i nakon putovanja, važnost poznavanja stranih jezika i volje u komunikaciji; integracija kulturnih elemenata s komunikacijskim vještinama)

Interkulturalne kompetencije – rezultati istraživanja  (kulturna nesigurnost i empatija te interkulturalne i interpersonalne sposobnosti, doprinos zajednici, postojeće stanje i perspektive u hrvatskom turizmu, razumijevanje kulturnih razlika i porast zadovoljstva odmorom, razumijevanje očekivanja)

Kultura podučavanja (stav, znanje, sposobnost, prilagođavanje situaciji, upornost, kontinuirani razvoj, integrirana cjelina).

Poveznica za Zoom Meeting
https://unipu-hr.zoom.us/j/92596738165

Meeting ID: 925 9673 8165

Biografija:

Jasmina Gržinić rođena je 1976. godine u Puli. Diplomirala  je na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli te magistrirala na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji Sveučilišta u Rijeci. Doktorirala je 2006. godine na temu „Pozicioniranje konkurentnosti hrvatske turističke ponude” pri Sveučilištu u Rijeci. U suradničko zvanje znanstveni novak izabrana je 2001. godine te u suradničko zvanje asistent na Katedri za turizam 2005. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docent iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva izabrana je u prosincu 2006. godine. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz područja društvenih znanosti izabrana je 2011. godine. Redoviti je profesor od 2017. godine. Objavila je više od 90 znanstvenih radova te izlagala radove na više od 25 međunarodnih znanstvenih skupova. Surađivala je kao aktivni istraživač u trima znanstvenim projektima koje je financiralo Ministarstvo znanosti. Posljednji je znanstveni projekt na kojem radi „Identifikacija eksternalija u modeliranju održivoga razvoja turizma“ pri  Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (2018.-19.).Vodila je Katedru za turizam matične institucije. Član je uredništava međunarodnih časopisa. Objavila je dvije znanstvene knjige i tri sveučilišna udžbenika. Znanstveni interesi: turoperatori i agencije, međunarodni turizam.

Moira Kostić-Bobanović rođena 1962. godine u Puli gdje je  završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1986. godine na Filozofskom fakultetu u Ljubljani i stekla stručni naziv profesora engleskoga jezika i književnosti te talijanskoga jezika i književnosti. Magistarski rad obranila  je 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom Fakultetu  2004. godine obranila je  doktorsku disertaciju pod naslovom „Učinak poučavanja strategijâ učenja na razvijanje vještine govora u učenju engleskoga kao poslovnoga stranog jezika”. Jedanaest  godina radila je pulskoj Gimnaziji. 1998. godine zasnovala je radni odnos na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” u Puli” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao predavač engleskoga jezika, gdje i danas radi. U nastavno zvanje višega predavača izabrana  je 2003., u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2007., izvanredne profesorice 2012. te redovite profesorice 2018. godine.

Tijekom dosadašnjega znanstveno-istraživačkog i nastavnog rada objavila je brojne znanstvene i stručne radove, te  sudjelovala na više od 40 međunarodnih znanstvenih skupova. Sudjeluje u  radu uređivačkih odbora u trima međunarodnim znanstvenim časopisima. Objavila je dvije znanstvene knjige, tri sveučilišna udžbenika i gramatički priručnik. Voditeljica je Katedre za strane jezike na Fakultetu ekonomije i turizma, a od 2014. predsjednica Sveučilišnoga Savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.