Fegeš, Mateja:
Kultura prehrane i energetski balans

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:30 - 0:00

Organizator:
Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Stavovi o određenoj vrsti hrane mogu biti oprečni ne samo za opću populaciju nego i za stručnjake. Upravo takve namirnice i njihov utjecaj detaljnije će analizirati učenici četvrtih razreda smjera tehničar nutricionist, nakon čega će se osvrnuti na ulogu indeksa tjelesne mase i energetski balans zainteresiranih sudionika.

Biografija:

Mateja Fegeš diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Nastavnica je Kemije i strukovnih predmeta za prehrambena zanimanja.