Danijela Poljuha:
Kulturna i nekulturna znanost

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 11:15 - 0:00

Organizator:
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Detalji:

Kultura znanosti podrazumijeva obrasce ponašanja u skladu s određenim normama i praksama. Pravila dobrog ponašanja u znanstvenom su svijetu prilično općenita, ali i ključna za održavanje kvalitete znanstvenih dokaza i ideja. Biti „kulturan” u znanosti, znači prihvatiti neka pisana i nepisana pravila koja se svode na sljedeće: pomno proučiti i preispitati ideje, biti pošten i objektivan, priznati zasluge drugima i raditi u skladu s etičkim smjernicama zajednice. Postoje izvrsni primjeri „dobre” i „kulturne” znanosti, no postoje i oni drugi, suprotni njima. Možda do sada niste razmišljali na ovaj način, no i „dobra” i „loša” znanost imaju izravan i konkretan utjecaj  na naš svakodnevni život. Kako? Saznat ćete na ovom predavanju na kojemu ćete moći čuti aktualne primjere s obje strane ove „znanstvene medalje”.

Biografija:

Danijela Poljuha zaposlena je  kao znanstveni suradnik i voditelj Genetičkoga laboratorija u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču. Završila je studij biologije, smjer molekularna biologija na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je  magistrirala i doktorirala u području prirodnih znanosti, polju biologije. Radila je kao istraživač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč i Centru za istraživanje materijala Istarske županije METRIS u Puli,  te u više navrata boravila na usavršavanju u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala je u realizaciji brojnih nacionalnih i međunarodnih projekata i objavila više od 50 znanstvenih radova iz područja biologije i biotehnologije. Osnivač je dvaju laboratorija i Biotehničkoga odjela istraživačkoga centra. Istraživački  joj je interes usmjeren  na biljnu genetiku i primjenu molekularnih biljega u zaštiti i očuvanju genetskih resursa u hortikulturi. Osim znanstvenoga istraživanja bavi se i popularizacijom znanosti.