CSI u stvarnom životu,
voditeljica: Stana Tokić, suradnice: Maja Jirouš i Kristina Glavaš

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 10:00 - 10:45
petak 14.5.2021., 14:00 - 14:45

Organizator:
OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Frankopanska 64, 31 000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici osnovnih škola (6, 7. i 8. razred)

Lokacija:
OŠ FKF, igralište

Detalji:

Forenzička istraživanja svoju popularnost uvelike duguju zabavnim medijskim sadržajima, koji često preuveličavaju ili površno opisuju forenzičke metode. Važno je međutim znati da forenzička istraživanja imaju svoje zakonitosti i ograničenja, te da uspješna istraga mjesta i događaja vezanih uz nezakonite radnje ovisi o pravilnom prikupljanju, obradi i arhiviranju bioloških, kemijskih i fizikalnih tragova koji se mogu pronaći tijekom očevida. U namjeri da istaknemo ulogu temeljnih prirodnih znanosti u forenzičkim istraživanjima, učenicima će biti predstavljeno nekoliko jednostavnih, ali vizualno atraktivnih kemijskih i fizikalnih eksperimenata kojima se znanstvenici služe za dokazivanje tragova krvi ili drugih tjelesnih izlučevina u nepoznatim uzorcima, izolaciju DNK materijala iz nepoznatih mrlja, odjeće, dlaka, opušaka ili žvaka, razlikovanje humanih i animalnih uzoraka, analizu otrova i droga. Radionica će u obliku „mjesta zločina“, na kreativan i jednostavan način pružiti priliku za upoznavanje fizikalnih i kemijskih zakonitosti u službi kriminalističke istrage, i nadamo se potaknuti interes za znanost, istraživačka i laboratorijska zanimanja.

Biografija:

doc.dr.sc. Stana Tokić (Medicinski fakultet Osijek)

 

Stana Tokić rođena je 01. lipnja 1979. godine u Sarajevu, BIH.  Osnovno i srednje obrazovanje završila je 1997. u Valpovu, HR, a 2003. diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu, 2004. godine nastavlja studirati na Poslijediplomskom studiju molekularne i stanične biologije, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj haplotipnih varijanti gena za receptor vitamina D na ravnotežu alelne ekspresije u oboljelih od Hashimotovog tiroiditisa“ obranila je 2010. godine. Od studenog 2003. do veljače 2017. godine zaposlena je kao molekularni biolog u Kliničkom odjelu za molekularnu dijagnostiku i tipizaciju tkiva Kliničkog bolničkog centra Osijek. Na Medicinskom fakultetu u Osijeku sudjeluje u izvođenju nastave, od 2011. godine najprije u statusu naslovnog višeg asistenta, a od ožujka 2017. do danas u svojstvu docenta i voditelja Laboratorija za analizu DNA pri Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju. Tijekom svog znanstvenog usavršavanja u svojstvu postdoktoranda boravila je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Palacky, Republika Češka, a danas uspješno surađuje s Medicinskim fakultetom u Splitu te Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska. Do danas je sudjelovala na 7 znanstvenih projekata (5 u svojstvu voditelja), autor je i koautor 14 znanstvenih radova, 35 znanstvenih sažetaka i 1 sveučilišnog udžbenika.

 

Mrežna stranica: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=332962

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=c5z1xcoAAAAJ&hl=hr