Znanost u kulturi – kultura u znanosti,
predavači: Krunoslav Hornung i Marinko Stojkov

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 12:00 - 13:45

Organizator:
OŠ Matije Petra Katančića, Ul. Ive Lole Ribara 3, 31550 Valpovo

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
OŠ M. P. K.