#opetminijeispaloravno,
voditeljica: Zlata Dolaček-Alduk, suradnice: Dina Stober i Tanja Sušac

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 9:00 - 12:00

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici 8 razreda osnovnih škola uz mentorstvo studenata (najviše 30 učenika)

Lokacija:
GRAFOS (vanjski, natkriveni prostor)

Detalji:

Osim pridržavanja etičkih načela, svi znanstvenici moraju osigurati točnost, mjerljivost i preciznost svoga rada. U okviru ove radionice zadatak je izraditi predmet od drveta te usvojiti ove dobre navike znanstvenika.

Zadaci su naizgled jednostavni. U prvom dijelu radionice potrebno je napraviti okvir za slike, ogradu i ljestve od drveta zadanih dimenzija – ali bez mjernih pomagala – oslanjajući se na vlastite sposobnosti procjene dimenzije, okomitosti i ravnosti, preispitujući svoju hrabrost u donošenju odluka. Dobro će doći i vještine prijatelja s kojim u paru režete, lijepite i spajate dijelove.

U drugom dijelu radionice radimo iste predmete – ali korištenjem mjernih pomagala i alata. Sada se vježba strpljenje, točnost i preciznost.

Na kraju radionice kontrola kvalitete otkrit će koliko je procjena bila daleko od zadanih mjera i tko će objaviti #opetminijeispaloravno.

Biografija:

prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Rođena 1971. godine u Osijeku. Od 1997. godine zaposlena je na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment. Područja nastavnog i znanstvenog rada su organizacija i tehnologija građenja, upravljanje kvalitetom i upravljanje projektima. Kao voditeljica i suradnica uključena je u realizaciju više projekata iz područja razvoja i primjene Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, razvoja i primjene sustava upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju te stručnih projekata iz područja organizacija i tehnologije građenja. U okviru ERASMUS programa 2013. godine stručno se usavršavala na Bauhaus-Universistät Weimar, Fakultät Bauingenieurwesen.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/zlata-dolacek-alduk

 

 

izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl.inž.arh.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Web: http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/dina-stober

 

Rođena 1977. godine u Osijeku. Diplomirala je arhitekturu 2002. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i doktorirala 2006. na Fakultetu za gradbeništvo in geodezijo na Sveučilištu u Ljubljani. Njezini su znanstveni interesi prostorno planiranje, ruralno planiranje i revitalizacija industrijskih objekata. Na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek nositeljica je kolegija Prostorno planiranje i Uvod u urbanizam, Urbanizam I, Urbanizam II, Rurizam, Uvod u integrirano projektiranje. Gostujući je nastavnik na Građevinskom fakultetu u Mostaru, Sveučilišta u Mostaru. U okviru ERASMUS programa 2013. i 2017. godine stručno se usavršavala na WSL institutu domeni ETH iz područja prostornog planiranja i planiranja krajobraza.

 

Tanja Sušac, dipl. učiteljica

Osnovna škola „Matija Gubec“, Čeminac

www.os-mgubec-ceminac.skole.hr

 

Tanja Sušac diplomirana je učiteljica razredne nastave u zvanju učitelj savjetnik. Zaposlena je u Osnovnoj školi „Matija Gubec“ u Čemincu. Razrednica je 2. razredu. Organizacijske vještine izgradila je tijekom učiteljskog rada, rada na projektima, organiziranjem javno kulturnih događanja u školi i mjestu rada, suradnjom s udrugama i organizacijama te vođenjem stručnog aktiva razredne nastave u školi. Umjetničke vještine stekla je pripremajući i vodeći javno kulturne predstave u školi, pisanjem autorskih tekstova za predstave, izrađujući kostime i scenografiju za predstave, estetskim uređenjem školskih panoa, pripremajući tematske izložbe otvorene za javnost te vođenjem novinarske i dramske sekcije i uređenjem školskog godišnjaka.