Kulturno je pomoći u nevolji,
predavači: Marija Kristić, Gloria Ninković i Miroslav Lisjak

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 11:00 - 11:15

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, Aula Magna

Detalji:

Komunikacija je dio života čovjeka i cijele prirode. Osim što je svojstvena čovjeku i životinjama, neverbalna komunikacija postoji i u biljnom svijetu. Premda biljke nemaju specifična osjetila poput čovjeka ili životinje, njihov je život puno složeniji nego što se pretpostavlja. Dijelom skriven ispod površine zemlje, biljni svijet također prima, prenosi i daje informacije. Povezan je i komunicira i sa životinjama i ljudima, kao i s okolišem koji ga okružuje. 

Biografija:

Marija Kristić, asistentica na projektu HRZZ-a

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Katedra za fiziologiju bilja

Rođena je 1.3.1993. u Vinkovcima. Nakon srednje škole za poljoprivrednog tehničara fitofarmaceuta upisala prediplomski studij Hortikultura na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Diplomski studij Povrćarstvo i cvjećarstvo završila je 2016. godine. 2017. se zaposlila u Ruris d.o.o. te završila stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, nakon čega je kratko radila na Poljoprivrednom institutu u Osijeku, na odjelu za kukuruze. Od 2018. godine do danas zaposlena je na mjesto asistentice na projektu „Genotipska specifičnost pšenične trave (Triticum aestivum) visokonutritivnog prirodnog dodatka prehrani“

Gloria Ninković, studentica

Završila je srednju Ekonomsku i upravnu školu u Osijeku, smjer Ekonomist, gdje je aktivno sudjelovala u pripremama i provedbi radionica raznih društvenih i socijalnih tema. Također je sudjelovala u nizu projekata u sklopu škole te bila aktivni član volonterskog tima tijekom svog četverogodišnjeg školovanja. Uz sve školske obveze, ustrajala je na dugogodišnjem volontiranju organizaciji Crvenog križa kao i na brojnim festivalima u Osijeku, gdje je stekla razne komunikacijske i organizacijske vještine, čime potvrđuje ozbiljnost, odgovornost i posvećenost poslu. Ambiciozna je i kreativna te spremna usavršavanju i stjecanju novih znanja. Također je i inovativna, spremna za rad u timu, ali i za samostalno djelovanje, kao i dodatno učenje i usavršavanje na obostrano zadovoljstvo. 2018. upisuje Fakultet agrobiotehničkih znanosti, smjer Hortikultura na kojem je 2019. sudjelovala na festivalu znanosti. Trenutno je na drugoj godini spomenutog smjera..

 

Izv.prof.dr.sc.Miroslav Lisjak

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Katedra za fiziologiju bilja

Rođen sam 24. srpnja 1981. godine u Čakovcu. Nakon završene opće gimnazije u Čakovcu, upisujem Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smjer ratarstvo. Tijekom studiranja primio sam dvije rektorove nagrade. Diplomirao sam 2006. godine. 2007. godine upisao sam interdisciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti”. Od 1. prosinca 2007. do danas radim na Poljoprivrednom fakultetu, na Katedri za fiziologiju bilja, Zavoda za agroekologiju. U sklopu stipendije zaklade “British Schoolarship Trust”, proveo sam dva mjeseca u laboratorijima “University of the West of England”, u Bristolu, Engleska, radeći na istraživanjima uloge i interakcije H2S i NO, u prijenosu staničnog signala. 2010. godine u Engleskoj je pokrenut postupak za dobivanje patenta na rezultate prethodno navedenih istraživanja. Iste godine dobio sam stipendiju Hrvatske zaklade za znanost, u sklopu koje sam proveo šest mjeseci u laboratorijima „Centre for Research in Biosciences”, prethodno navedene institucije u Engleskoj, nadovezujući se na istraživanja obavljena u 2009. godini. Osnovno područje moga znanstvenog interesa je biljna fiziologija, abiotski stres te stanični signaling. Na temelju ukupne znanstvene i nastavne aktivnosti, 2014. godine dobio sam nagradu za najuspješnijeg mladog znanstvenika na Poljoprivrednom fakultetu.