Lipicanac kao izazov kulturi i znanosti,
predavači: Mirjana Baban, Žarko Španiček, Mirela Ravas, Maja Gregić

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 11:45 - 12:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, Aula Magna

Detalji:

Nematerijalno kulturno dobro “Tradicije uzgoja lipicanaca u Slavoniji, Baranji i Srijemu” upisano je u Registar kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Inicijativu upisa na UNESCO–vu Listu svjetske baštine pokrenula je Međunarodna uzgojna organizacija za lipicansku pasminu konja, LIF, (Lipizzan International Federation). Uz Državnu ergelu Đakovo i Lipik te brojne konjogojske udruge sa područja Slavonije, Baranje i Srijema, jedan od nositelja tradicije u Republici Hrvatskoj je i Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek koji kroz svoje obrazovne i znanstvene programe od samih početaka proučava lipicansku pasminu. Multinacionalni projekt nominacije Tradicija uzgoja lipicanaca prema UNESCO – u  okuplja državne ergele i privatne uzgajivače iz Austrije, Slovenije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Italije, Rumunjske i Bosne i Hercegovine. Lipicanci su pasmina čiji je znanstveni značaj u tome što su genetski oblikovana pasmina konja. Kroz pripremu nominacije postali su predmet proučavanja etnologa koji ih smatraju sastavnim dijelom tradicijske kulture istočnog dijela Republike Hrvatske. Dosadašnja istraživanja su pokazala da su od samih početaka uzgoja u seoskim gospodarstvima prije svega predstavljali statusni simbol. Do sada zabilježena svjedočanstva uzgajivača samo su potvrdila tezu o lipicancu kao dijelu identiteta Slavonije. Upisom na Listu svjetske nematerijalne baštine čovječanstva ojačat će kulturne, gospodarske i turističke veze europskih lipicanskih ergela i privatnih uzgajivača, a time će osigurati očuvanje i prijenos tradicijskih znanja i umijeća vezanih uz tradicije uzgoja lipicanaca na buduće naraštaje. Na ovogodišnjem Festivalu znanosti želi se progovoriti o lipicancu kao važnoj povijesnoj i kulturnoj baštini, ali i upozoriti na činjenicu da baština nije nešto zauvijek dato i nepromjenjivo. Može se brzo i lako degradirati i izgubiti ukoliko znanost i kultura, a posebno kulturna politika ne daju svoj doprinos.

Biografija:

Prof. dr. sc. Mirjana Baban, redovita profesorica u trajnom zvanju

Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, V. Preloga 1, Osijek, Hrvatska

Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Objavila je u koautorstvu 6 sveučilišnih udžbenika, dva rada u 2 knjige, 2 priručnika, 250 znanstveno-stručnih radova, preko 300 stručno-popularnih članaka. U koautorstvu je sa studentima objavila ukupno 63 rada različitih kategorija. Članica je Uredničkog odbora znanstvenog časopisa Krmiva. Bila je 2 puta predsjednica znanstvenog odbora međunarodnog simpozija i urednica zbornika sa ukupno 17 plenarnih izlaganja. Bila je voditeljica znanstvenoga projekta MZOŠ te suradnica na više znanstvenih, VIP i međunarodnih bilateralnih znanstvenih projekata. Dobitnica je godišnje državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2015. godinu, a 2017. je dobila pohvalu za mentorstvo pri izradi seminarskog rada studenta nagrađenog Rektorovom nagradom. Sa studentima je imala 31 aktivnost na dosadašnjim Festivalima znanosti, a 2019. godine je dobila i Zahvalnicu za osobit doprinos na Festivalu znanosti za akademsku godinu 2018/2019. za Dan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti. Iste godine je dobila i Zahvalnicu Sveučilišta kao znak javnog priznanja za organizaciju prve multimedijalne instalacije pod nazivom kojom je ostvaren izniman doprinos u sudjelovanju na 22. Smotri sveučilišta 2018. godine. Multimedijalna instalacija je ujedno bila i predaktivnost projekta Europske noći istraživača u 2018. godini, u kojem je bila voditelj.

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/mirjana-baban-95/

dr. sc. Žarko Španiček, pročelnik

Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Požegi, Trg Matka Peića 3, Požega

Etnolog-konzervator koji djeluje na zaštiti i očuvanju kulturne baštine na području Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije. Autor je triju knjiga i više znanstvenih i stručnih radova u kojima nastoji istražiti različite vidove tradicijske kulture Slavonije, Baranje i Srijema. Raspon istraživanja kreće se od tradicijskog graditeljstva, preko pučke pobožnosti, narodnih nošnji i tradicijskih obrta i umijeća do nematerijalne baštine. Uključen je u rad međunarodne radne grupe za pripremu nominacije uzgoja lipicanaca na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva koju vodi UNESCO.

Mirela Ravas, dipl. etnolog i antropolog, viša stručna savjetnica 

Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku, Kuhačeva 27, Osijek

Zaposlena je u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Osijeku od 2009. godine. Radi na zaštiti i očuvanju nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara.

dr. sc. Maja Gregić, poslijedoktorand

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, V. Preloga 1, Osijek, Hrvatska

Poslijedoktorandica je na FAZOS-u, gdje sudjeluje u izvođenju vježbi na stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju vezanih za konjogojstvo. Sudjelovala je na 45 znanstvenih i stručnih simpozija u zemlji i inozemstvu. Kao autorica i koautorica objavila je 104 znanstvena i stručna rada, od kojih su 11 radova kategorije A1, 16 radova kategorije A2 i 18 radova kategorije A3. Bila je mentorica na 9 završnih radova i 2 diplomska rada, a koautorica je sa studentima na 33 rada. Trenutno je voditeljica znanstvenog projekta sufinanciranog od strane Osječko-baranjske županije. Bila je suradnica na dva znanstvena projekta MZOŠ-a i na jednom VIP projektu te dva međunarodna bilateralna znanstvena projekta. Uže područje znanstvenoga i stručnoga rada su uzgoj, selekcija i rad s konjima, odnosno analize treninga, genetski i paragenetski čimbenici vezani za trening konja.

http://www.fazos.hr/hr/kontakt/imenik/maja-gregic-90/