ZELENE INFRASTRUKTURE, ZELENA GRADNJA I KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA,
predavači: Alka Turalija i Tihomir Živić

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 12:45 - 13:30

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, Aula media (2. kat)

Detalji:

Danas, u periodu klimatskih promjena, obnovljivi izvori energije, zbrinjavanje i iskorištavanje otpada, kao i principi upotrebe modernih digitalnih tehnologija i umjetnih inteligencija, postaju naša stvarnost, pa je potrebno što brže uključiti i informirati sve dionike urbanih zajednica o metodama zelene gradnje, planiranja prostora u sferi zelenih infrastruktura te uključivanja krajobraznih arhitekata u timski rad pri planiranju, projektiranju i dizajniranju prostora u kojem živimo. Poticaj oblikovanju pravilnih zakonskih okvira, kao i stvaranju oblika (modela) izračuna kapaciteta nosivosti nekoga zadanog prostora u smislu organizacije svih ljudskih aktivnosti unutar njega cilj je ovoga predavanja. Predavanje je namijenjeno ciljnim skupinama srednjoškolaca, studenata, ali i građana, sa željom da Osijek, kao i drugi gradovi u Hrvatskoj, uđu u program zelene gradnje i stvaranja što kvalitetnijega okoliša za rad i život uopće. Ilustrirani modeli vizije razvoja gradova prikazat će se unutar nekoliko modela planiranja, gradnje i zbrinjavanja otpada te mogućnosti korištenja obnovljivih i alternativnih izvora energije u neposrednome okolišu. Naposljetku, bit će naglašena ugradnja zelenih infrastruktura u sve sastavnice gradskih i ruralnih aglomeracija.

Biografija:

Alka Turalija, mag. ing. agr. VOP, viša predavačica, Fakultet biotehničkih znanosti Osijek

 

Životopis: Rođena 19. 11. 1960. u Varaždinu. Udana, majka četvero odrasle djece sa stanom na adresi Gundulićeva 242, Osijek. Radi na ustanovi od 2006. u svojstvu predavača, a kasnije višeg predavača na Katedri. Školovanje na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, smjer VVV-VOP, diplomirala 1984. u klasi prof. Vinka Jurčića. Magistar znanosti postaje na Poljoprivredno-tehnološkom fakultetu u Sarajevu, gdje je ove godine obranila i doktorsku disertaciju. Sudjeluje na predmetima Oblikovanje krajobraza i dendrologije, Tradicionalne i autohtone višegodišnje kulture i Oblikovanje krajobraza i dendrologije – IZBORNI.

 

Izv. prof. dr. sc. Tihomir Živić izvodi filološke kolegije (amerikanistika, anglistika i germanistika) na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Zavodu za bioekonomiju i ruralni razvoj, Katedri za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Znanstveni interesi su mu također kulturna poetika (novi historizam), digitalna humanistika, znanost o književnosti i traduktologija. Prof. Živić bio je fulbrajtovac u SAD-u i pohađao je programe znanstvenoga i stručnog usavršavanja u Njemačkoj, Mađarskoj, Irskoj i Slovačkoj. Radove objavljuje u Hrvatskoj i u inozemstvu, a član je nekoliko hrvatskih i europskih strukovnih udruga.

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/tihomir-zivic-318/