Pametna kupovina poljoprivredne tehnike,
voditelj: Domagoj Zimmer, suradnici: Mladen Jurišić, Ivan Plaščak, Željko Barač, Dorijan Radočaj i Ivan Vidaković

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
FAZOS, multimedijski atrij

Detalji:

U radionici pod naslovom „Pametna kupovina poljoprivredne tehnike““ razrađena je uloga suvremene poljoprivredne mehanizacije i prikazani slikoviti primjeri kako izgleda neracionalna nabavka poljoprivredne tehnike. Učenici će moći sami složiti „košaricu“ strojeva za koje misle da će im biti dovoljna za rad na njihovom imanju/OPG-u. Zajedničkim razgovorima ukazati će se na loše odabire kupovine te preporučiti što je racionalnija kupovina.

Biografija:

Domagoj Zimmer (doktor znanosti)

Asistent pri Zavodu za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije,

Domagoj Zimmer, dr. sc. rođen je 27. veljače 1987. godine u Osijeku. Elektrotehničku i prometnu školu također je završio u Osijeku, a 2013. godine diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i stekao akademski naziv mag. ing. agr. Krajem 2013. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu. Godine 2014. upisuje poslijediplomski znanstveni studij mehanizacije: Tehnički sustavi u poljoprivredi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te isti završava 2019. www.strojevi.com.hr

 

Mladen Jurišić

http://www.pfos.hr/hr/kontakt/imenik/mladen-jurisic-73/

Mladen Jurišić rođen je 26. listopada 1961. Redoviti profesor u trajnom zvanju  od  31. 01. 2011. g. U prošlom sazivu Sabora RH bio je član Odbora za poljoprivredu.

Član nekoliko nadzornih odbora i upravnih vijeća vezanih za biljnu proizvodnju i primjenu GIS-a u poljoprivredi. Voditelj više istraživačkih projekata i suradnji; Primjena GIS tehnologije u uzgoju bilja - digitalne tematske karte; Izrada digitalnih priručnika (ekspertni sustav – WEB format) za uzgoj bilja kroz primjenu u održivom uzgoju  ratarskih, povrćarskih, ljekovitih i začinskih kultura na području Općina Bilje. Mentor u tri doktorske disertacije i komentor u jednom doktorskom radu.

Od 06. srpnja 1987. godine zaposlen kao pripravnik, tehnolog i kasnije upravitelj radne jedinice za ratarstvo u Poljoprivrednoj zadrugi Županja sve do 31. siječnja 1989. godine

 

Ivan Plaščak

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Ivan Plaščak je docent i predstojnik Zavoda za poljoprivrednu tehniku. Rođen je 24. travnja 1980. u Osijeku, Republika Hrvatska. Osnovnu školu pohađao je i završio u Osijeku 1994. godine, gdje tada upisuje i srednju Strojarsku tehničku školu, smjer strojarski tehničar. Po završetku srednje škole 1998. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer Mehanizacija u poljoprivredi, koji i uspješno završava u ožujku 2004. godine. Doktorirao je 05 listopada 2012. u Poljoprivrednom fakultet u Osijek. Od prosinca 2004. godine kao znanstveni novak radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, u Zavodu za mehanizaciju, na znanstvenom projektu MZOŠ-a broj 0079035. Od 2007. godine radi u istoj instituciji, ali na Zavodu za poljoprivrednu tehniku, te je kao suradnik uključen u rad na znanstvenom projektu MZOŠ-a "Efektivnost tehničkih sustava i očuvanje okoliša" pod brojem 079-0792067-2071. Također je kao znanstveni suradnik bio uključen u rad na VIP projektu koji financira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH.

 

Željko Barač

Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku

Rođen sam 03. prosinca 1986. godine u Osijeku. Pohađao sam osnovnu školu u Dardi te srednju školu (Prometna škola) u Belom Manastiru. Sveučilišni preddiplomski studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku upisao sam 2005. godine koji završavam 2010. godine. Godine 2011. u statusu izvanrednog studenta upisujem sveučilišni diplomski studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, koji završavam 2013. godine. Od 01. rujna 2014. godine zaposlen sam na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na radnom mjestu asistent na Zavodu za poljoprivrednu tehniku. Godine 2015. upisujem poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti smjer Tehnički sustavi u poljoprivredi Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku koji trenutno i pohađam.

 

Dorijan Radočaj

Dorijan Radočaj rođen je 02. ožujka 1994. godine u Osijeku. Srednju školu pohađao je u Graditeljsko – geodetskoj školi Osijek, smjer geodetski tehničar. Diplomirao je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine, usmjerenje Geoinformatika. Od 2018. godine zaposlen je kao asistent na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Katedri za geoinformacijske tehnologije i GIS.

 

Ivan Vidaković

Asistent na Katedri za poljoprivredno strojarstvo pri Zavodu za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku; http://www.pfos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/ivan-vidakovic-283/

Ivan Vidaković, mag.ing.mech. Rođen je 7. travnja 1986. u Našicama. Strojarsku tehničku školu završio je u Osijeku, smjer Računalni tehničar u strojarstvu. Diplomirao je 2010. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i stekao akademski naziv mag.ing.mech. Sredinom 2016. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na Katedri za poljoprivredno strojarstvo. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij: Suvremeni proizvodni menadžment na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.