Simbolika životinja u svjetskoj kulturi,
predavači: Matko Adrić, Mirna Gavran i Vesna Gantner

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 11:15 - 11:30

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, Aula Magna, 2.kat

Detalji:

Doslovno i simbolički, biljke i životinje su utjecale na naš doživljaj svijeta. Naš opstanak ovisio je i o jednima i o drugima te smo oduvijek živjeli u suživotu sa životinjama, od kojih smo dobivali hranu, ali i odjeću, radnu snagu, zaštitu pa čak i oruđe. Zbog toga je svaki detalj njihova života bio pun simboličkih značenja. Životinje imaju svoje mjesto u pričama o stvaranju svijeta gdje se javljaju kao likovi predaka ili su povezani s božanstvima. Često se vjerovalo da su životinjska izuzetno izoštrena osjetila i tjelesne osobine povezane s nadnaravnim moćima koje se mogu kontrolirati šamanskim obredima. Životinje nose snažne duhovne poruke. Animizam je vjerovanje da sva živa bića imaju dušu pa su drevna društva pridavala životinjama posebno spiritualno značenje. One i danas imaju veliku simboličnu poruku u mnogim religijama pa je tako Hindusima krava sveta. Jedno od najstarijih vjerovanja, još od doba neolitika je štovanje medvjeda kao uzvišene životinje.Proroci Abraham, Izak i Muhamed bili su pastiri, pa umiljata ovčica ima važno duhovno značenje za kršćane, Židove i muslimane. Na Madagaskaru je čak zabranjeno pojesti ovcu jer se vjeruje da ona predstavlja reinkarnaciju drevnih duša. To su neki od primjera kako određene kulture poštuju životinju.

Biografija:

Matko Adrić, student

Student 3.godine preddiplomskog studija, smjer Zootehnika. Živi u Čepinu, završio Poljoprivrednu i veterinarsku školu u Osijeku. U slobodno vrijeme bavi se rekreativnim jahanjem i fotografijom.

Mirna Gavran, mag.ing.agr.

2013.godine završila je Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku te  iste godine upisala preddiplomski sveučilišni studij Zootehnike na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. 2016.godine upisala je diplomski sveučilišni studij, smjer Specijalna zootehnika, 28.9.2018.godine je  diplomirala  te stekla akademski naziv magistra inženjerka zootehnike. Od 1.2.2019. zaposlena je na Fakultetu agrobiotenhničkih znanosti kao asistent. Nastavu predaje na modulu Principi uzgoja životinja.

Mrežna stranica: http://www.fazos.unios.hr/hr/

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Gavran,%20Mirna%20(374101)|text|author

Vesna Gantner, prof.dr.sc., mail: vgantner@fazos.hr

Gantner Vesna redovni je profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Diplomirala je poljoprivredu, smjer zootehnika 20.12.2002. na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijek, dok je doktorsku disertaciju obranila 13.04.2007. na istom Fakultetu. Postdoktorsko usavršavanje provela je na University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Zootechnical Department, Domžale, Slovenija u periodu od 01.10.2008. – 31.03.2009. Zaposlenica je Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku  od 01.12.2004. i to u svojstvu znanstvenog novaka – asistenta; višeg asistenta; docenta; izvanrednog profesora te od 28. ožujka 2018. u svojstvu redovitog profesora. Dužnost Pomoćnice ministra u Ministarstvu poljoprivrede vršila je u periodu 2012 – 2013. Bila je mentorica više od 30 diplomanata te 2 doktoranda. Nastavu je predavala/predaje na sljedećim predmetima/modulima: Populacijska genetika; Opće stočarstvo; Principi uzgoja životinja; Osnove genetike i selekcije; Genetika; Osnove zootehnike; Osnove stočarske proizvodnje; Specijalno stočarstvo; Specijalno stočarstvo, praksa; Kvantitativna genetika i selekcija; Metode i planovi selekcije životinja; Očuvanje animalnih genetskih resursa. Član je Hrvatske mljekarske udruga od 2007, te je član uredničkog odbora časopisa Mljekarstvo od 2012. U periodu 2012. – 2013. bila je član SCAR (Standing Committee on Agricultural Research) dok je u istom periodu bila i predsjednica VIP – Vijeća za istraživanje u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede. Bila je suradnica i voditeljica više znanstvenih i stručnih projekata. Do danas je objavila više od 30 A1 radova te veliki broj A2 i A3 radova. Koautorica je i dva sveučilišna udžbenika.

Mrežna stranica: http://www.fazos.unios.hr/hr/, https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/274436?autor=274436