POSLOVNA KULTURA ILI KAKO OSTAVITI ODLIČAN PRVI DOJAM U POSLOVANJU,
voditeljica: Julia Perić, suradnici: Anamarija Delić i Aleksandar Erceg

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 13:00 - 13:45

Organizator:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
EFOS, dvorana 14

Detalji:

Za zlatno pravilo ponašanja svi su čuli, no u zadnje vrijeme, posebice u poslovnim krugovima sve se više koristi platinasto  pravilo ponašanja – Ponašaj se prema drugima onako kako bi to oni voljeli. Poslovno ponašanje vezano je uz procese internacionalizacije poslovnih subjekata, a obuhvaća set pisanih i nepisanih pravila koja se primjenjuju u odnosima s osobama iz drugih kultura. Pravila ponašanja se mijenjaju jer i svaka generacija donosi svoj set pravila ponašanja, dok neke druga pravila, poput „Bečke škole“ gube smisao u svakodnevnom poslovanju.

Nepoznavanje poslovne kulture neke države može biti ključno za uspostavu poslovnih odnosa. Na radionici će se razgovarati o pravilima poslovnog ponašanja unutar malih poslovnih subjekata, ali i pravilima koja su ustaljena u velikim korporacijama. Prezentirat će se poslovne kulture zemalja koje su zanimljive našim poslovnim subjektima – zemlje EU, ali i Kine koja postaje sve zanimljivija našim poslovnim subjektima.

 

Biografija:

Voditeljica:

JULIA PERIĆ, izv.prof.dr.sc., Ekonomski fakultet u Osijeku, web-stranica: http://www.efos.unios.hr/jperic/

Izv.prof.dr.sc. Julia Perić zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorsku disertaciju je obranila 2010. godine na temu: "Izgradnja društvene odgovornosti sveučilišta kroz studentsko volontiranje kao oblik socijalnog poduzetništva".  Uz redovno obrazovanje intenzivno se dopunski obrazovala, ali uvijek fokusirano na problematiku poduzetništva na brojnim europskim i hrvatskim institucijama. Od 2004. godine sudjelovala je i u velikom broju domaćih istraživačkih projekata kao i pripremi, provođenju i koordinaciji EU projekata. Članica je Upravnog odbora Zaklade za razvoj lokalne zajednice Slagalica i predsjednica Upravnog odbora Centra za mir, nenasilje i ljudska prava. Inicijatorica je i koordinatorica Volonterskog programa studija Poduzetništvo koji je na Ekonomskom fakultetu pokrenut sredinom 2009. godine i koji nastoji intenzivirati kulturu volontiranja i razviti svijest o važnosti studentskog volonterstva. Članica je istraživačkog tima CEPOR-a Centra za politiku malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. Mentorica je u Pravno-ekonomskoj klinici kojoj je cilj pružiti besplatne stručne savjetodavne usluge osječkim malim i srednjim poduzećima sinergijom znanja studenata Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, uz mentorstvo profesora i osječkih odvjetnika.

Suradnici:

ANAMARIJA DELIĆ, izv.prof.dr.sc., Ekonomski fakultet u Osijeku, web-stranica: http://www.efos.unios.hr/adelic/

Izv.prof.dr.sc. Anamarija Delić zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, gdje izvodi kolegije vezane uz uočavanje poslovnih prilika i financiranje poslovnih pothvata, te uz kreiranje poslovnih modela, koji su danas temelj konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Fokus istraživanja također je vezan uz sektor malih i srednjih poduzeća – struktura kapitala i okruženje kao važan faktor rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća. Anamarija Delić članica je Povjerenstva za suradnju s gospodarstvom pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, te član istraživačkog tima prve think tank organizacije za istraživanje politika razvoja malih i srdnjih poduzeća i poduzetništva – CEPOR. Anamarija Delić je i koordinatorica Pravno ekonomske klinike pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

 

ALEKSANDAR ERCEG, izv.prof.dr.sc., Ekonomski fakultet u Osijeku, web-stranica: http://www.efos.unios.hr/aleksandarerceg/

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Erceg rođen je 20. rujna 1971. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu (CUO Braća Ribar) završio je u Osijeku s izvrsnim uspjehom. Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer marketing, završio je 1995. godine. Poslijediplomski studij Poduzetništvo upisuje 2000. godine. Magistarski rad na temu „Međunarodno poslovanje - uslužna proizvodnja za stranog partnera” obranio je je 9. listopada 2002. godine, mentor: prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić. Doktorsku disertaciju na temu „Franšizni poslovni model i utjecaj na strategije rasta” obranio je 29. prosinca 2012. godine, mentor: prof.dr.sc. Sanja Pfeifer.  Aleksandar Erceg se aktivno služi engleskim jezikom u govoru i pismu, a pasivno njemačkim i slovačkim. Član je organizacije HUND – Hrvatska udruga nabavne djelatnosti te jedan od osnivača udruge Alumni poslijediplomskog studija Poduzetništvo.  U Centru za poduzetništvo u Osijeku aktivno djeluje od 2003. godine kao vanjski trener i konzultant, te voditelj projekta Centar za franšizu.

Glavni istraživački interesi Aleksandra Erceg su: franšizno poslovanje, upravljanje operacijama poduzeća, racionalno poslovanje poduzetništvo i korporacijsko poduzetništvo.