Misteriozna kultura,
voditelji: Martina Jakovljević, Mario Komar, Melita Lončarić suradnici: studenti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 16:00

Organizator:
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici osnovnih škola (4.-8. razred)

Lokacija:
PTFOS - dvorište fakulteta