Voda, čovjek, kultura,
predavačica: Mirna Habuda-Stanić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 11:15 - 12:00

Organizator:
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
PTFOS - Microsoft Teams