Porezna kultura i porezno ponašanje,
predavačice: Renata Perić i Emina Jerković

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 8:30 - 9:30

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
studenti Pravnog fakulteta i Ekonomskog fakulteta

Lokacija:
PRAVOS - Zoom Meeting

Detalji:

 

Cilj ovog predavanja jest definirati, analizirati i objasniti utjecaj poreznog ponašanja i porezne pismenosti i kulture na različita područja društvenog života. Pokušat ćemo približiti one čimbenike koji utječu na poreznu kulturu i stvaranje otpora prema istoj te ukazati na povezanost obrazovanja i porezne kulture kao i prikazati utjecaj poreznog obrazovanja i kulture na pojedinca i državu. Predavanje nudi uvid u niz praktičnih znanja koja će dovesti do boljeg razumijevanja inače vrlo dinamičnog područja poreznog prava te funkcioniranja poreznog sustava RH. Cilj ovog predavanja je studentima predstaviti pretpostavke provedbe propisa i normi iz područja javnih financija s naglaskom na porezno pravo, s polazišta njihova utjecaja na visinu poreznih izdvajanja s posebnim naglaskom na oporezivanje dohotka.

Join Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/98829118983?pwd=YjU4QWJMUTNTK2s0ZUZ4R3VPTEJmdz09

Meeting ID:
988 2911 8983
Passcode:
883723

 

Biografija:

Predavači:

Prof. dr. sc. Renata Perić, Pravni fakultet Osijek

Prof. dr. sc Renata Perić, redovita profesorica u trajnom zvanju

Obrazovanje:

- Dr.sc. pravnih znanosti, 2002., Sveučilište J.J. Strossmayera, Pravni fakultet Osijek

- Mr.sc. pravnih znanosti,  1993., Sveučilište J.J. Strossmayera, Pravni fakultet Osijek

- Dipl. pravnik, 1984., Sveučilište J.J. Strossmayera, Pravni fakultet Osijek

 

Akademska titula:

Doktorica pravnih znanosti

Radno iskustvo

- 14. lipnja 2017. dekanica Pravnog fakulteta Osijek

- 28. rujna 2016. redovita profesorica u trajnom zvanju

- 15. srpnja 2011. redovita profesorica

- 28. ožujka 2007. izvanredna profesorica

- 1. studeni 2003. docent za područje društvenih znanosti, polje prava, znanstvena disciplina "Financijsko pravo i financijska znanost"

- od 14 svibnja 2002. god.  -  viši znanstveni asistent

- od 1. 01. 1993. znanstveni asistent na predmetu Financijsko pravo i financijska znanost

- na Pravnom fakultetu u Osijeku radim od 1. 11. 1984. - bibliotečni i tajnički poslovi

Dodatno obrazovanje i usavršavanje:

- studijski boravak na Cleveland State University (Maxine Goodman Levin College of

   Urban Affairs) USA

Projekti

-              IPA projekti prekograničnog programa Hrvatska- Mađarska 2007-2013:

2012. - 2013. "DUNICOP - Deepening UNIversity Cooperation Osijek-Pécs".

2011 - 2012 - "SUNICOP - Strengthening UNIversity Cooperation Osijek-Pécs", 2010 – 2011 - “EUNICOP - <<Cross- border and EU legal issues: Hungary – Croatia”  

-              Naknade u pravnom sustavu Republike Hrvatske, 2007.

-              Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i usklađivanje s pravnom stečevinom EU (Pravni fakultet u Zagrebu)

-              Europejizacija hrvatske lokalne i regionalne samouprave, 2007.

-              Oblikovanje lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, 1997.- istraživač suradnik

-              Numizmatika u baštini i novčarskom sustavu Republike Hrvatske, 1997.-istraživač suradnik

 

Ostale aktivnosti:

 

- predsjednica Stegovnog suda Sveučilišta J. J. Sttrossmayera

- predsjednica Etičkog povjerenstva

- članica Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu

- CEELI, Central and East Law Initiative, USA- Udruženje žena pravnica Hrvatske

- vanjski član  Odbora za finacije i državni proračun Hrvatskog sabora

 

https://www.pravos.unios.hr/katedra-financijskih-znanosti/prof-dr-sc-renata-peric

 

Doc. dr. sc. Emina Jerković, Pravni fakultet Osijek

Emina Jerković (rođena Konjić) rođena je 28. ožujka 1983. u Osijeku. Pravni fakultet u Osijeku upisala je 2001. te diplomirala 2006. godine

Na Pravnom fakultetu u Osijeku zaposlena je od 1. siječnja 2007. godine kao asistentica, a od ožujka 2014. kao viša asistentica-poslijedoktorandica na Katedri financijskih znanosti te od prosinca 2017. kao docentica na istoj katedri.  Na Pravnom fakultetu u Osijeku sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Financijsko pravo i financijska znanost, Monetarno pravo i Porezno ponašanje i porezna (ne)pismenost  na Integriranom sveučilišnom studiju prava te na predmetima Financiranje javnih potreba, Porezni postupak i institucije te Financiranje komunalnog gospodarenja na Stručnom upravnom studiju.

U rujnu 2009. upisuje Poslijediplomski doktorski studij iz financijskopravnih znanosti “Fiskalni sustav i fiskalna politka”na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju naslova „Razvoj sustava i modeli oporezivanja dohotka“ obranila je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 7. ožujka 2014. pod mentorstvom prof.dr.sc. Renate Perić.

U svom dosadašnjem znanstvenom djelovanju objavila je preko 20 radova iz područja financijskog prava. Prezentirala je radove na brojnim međunarodnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.

U srpnju 2010.godine stručno se usavršavala na CEE Vienna Tax Law Summer School na Institutu za austrijsko i međunarodno porezno pravo na Sveučilištu u Beču u Austriji (Institute for Austrian and International Tax Law at WU, Austria). Godine 2012. završila je pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku.  Godine 2014. završila je stručno usavršavanje unutar programa cjeloživotnog obrazovanja za pravnike-lingviste na Pravnom fakultetu u Osijeku (engleski, njemački, francuski jezik). https://www.pravos.unios.hr/katedra-financijskih-znanosti/doc-dr-sc-emina-jerkovic