Kemija na nesvakodnevni način 1,
voditeljice: Marija Jozanović, Jelena Brdarić i Nikolina Filipović, suradnici: Lorena Šebalj, Kristina Janđel, Ana Plasajec, Ivan Ćorić, : Doris Prokopec, Ana Ivanković, Ivana Novak, Monika Kovačević i Mia Samardžija

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 13:00 - 17:00

Organizator:
Odjel za kemiju, Ul. cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE RADIONICA

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
OKEM - ONLINE

Detalji:

 

 

Poznato je da se u kemijskim laboratorijima sintetiziraju mnoge supstance koje se koriste u svakodnevnom životu, te se proučavaju mnoge pojave koje se odvijaju u našem organizmu. Iako je to najčešći slučaj, ponekad se i opće poznate tvari, koje možemo naći u kućanstvu, uz malo vještine i opreza, mogu u reakciji spojiti u zanimljive, ponekad burne i vizualno lijepe produkte. Jedan od primjera je priprema crne mambe iz šećera i sumporne kiseline te zapaljivost vodika u smjesi sa zrakom, koji nastaje otapanjem metala u klorovodičnoj kiselini, koja se često koristi kao sredstvo za čišćenje.

Ove i mnoge druge reakcije dio su zanimljivog, ponekad neočekivanog i uvijek poučnog rada u kemijskom laboratoriju.

http://www.kemija.unios.hr/18-festival-znanosti-10-15-svibnja-2021/

 

Biografija:

Voditeljice:

Doc. dr. sc., Marija Jozanović, Odjel za kemiju

Studirala sam na Odjelu za biologiju i Odjelu za kemiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje sam diplomirala 2009. godine. Od lipnja 2011. radim na Odjelu za kemiju u Osijeku na mjestu znanstvenog novaka. Doktorirala sam 2015. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, smjer inženjerska kemija. Sudjelujem u organizaciji i realizaciji nastave nekoliko predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju. Područja rada su mikročip elektroforeza, spektrometrija, potenciometrija, te sinteza novih kvaternih amonijevih soli. Sudjelovala sam na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Član sam Hrvatskog kemijskog društva.

 

Jelena Brdarić, mag. educ. chem., asistentica, Odjel za kemiju

Rođena sam 11.11.1991. godine. Studirala sam na Odjelu za kemiju , Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje sam diplomirala 2016. godine. Od travnja 2017. godine radim na Odjelu za kemiju u Osijeku na Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju kao asistent. Upisala sam doktorat u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Anorganska i strukturna kemija u studenom 2017. godine. Sudjelujem u izvođenju praktikumske nastave na preddiplomskom studiju kemije te radim vanjsku suradnju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo (Medicinska kemija). Sudjelovala sam na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Područje mog istraživanja su anorganski polimeri i njihova primjena.

 

Nikolina Filipović,mag. educ. chem, asistentica

Rođena sam 22.siječnja 1992. godine u Osijeku. Srednjoškolsko obrazovanje sam završila 2010. godine u Općoj gimnaziji, iste godine upisujem Odjel za kemiju. Izvodim nastavu iz Praktikuma opće kemije 1 i Praktikuma opće kemije 2 na preddiplomskom studiju. 2017. godine sam upisala poslijediplomski studij na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Anorganska i strukturna kemija. Područje interesa mog znanstvenog rada su anorganski polimeri i njihova primjena.

 

Suradnici:

Lorena Šebalj, studentica, Odjel za kemiju

Rođena 22.srpnja 1997.godine u Vinkovcima. Nakon završene Opće gimnazije u Vinkovcima, upisala sam preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. Sada sam studentica 1.godine diplomskog studija na Odjelu za kemiju,istraživački smjer. 

 

Kristina Janđel, studentica, Odjel za kemiju

Kristina Janđel je rođena 20.08.1998. godine u Zaboku, završena Osnovna škola Veliko Trgovišće u Velikom Trgovišću 2013. godine, završena Srednja škola Pregrada u Pregradi 2017. godine, smjer Farmaceutski tehničar, trenutno studentica 3. godine na preddiplomskom studiju Odjela za kemiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Ana Plasajec, studentica, Odjel za kemiju

Ana Plasajec je rođena 01.07.1998. godine u Osijeku, završena Osnovna škola Frana Krste Frankopana u Osijeku 2013. godine, završena I. gimnazija Osijek 2017. godine, trenutno studentica 3. godine na preddiplomskom studiju Odjela za kemiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Mia Samardžija, studentica, Odjel za kemiju

Rođena sam 18.srpnja 1997. godine u Slavonskom Brodu. Nakon završetka Srednje škole Matija Antun Reljković, kemijski odsjek, upisujem preddiplomski studij kemije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sada sam studentica 1.godine istraživačkog diplomskog studija Odjela za kemiju. Do sada sam sudjelovala na radionicama poput Adventa kreativnosti i Danima otvorenih vrata čiji je cilj bio približiti djeci i odraslima zanimljivu stranu znanosti.

 

Ivan Ćorić, student, Odjel za kemiju

Ivan Ćorić, završena Tehnička škola i Prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića u Osijeku, smjer Ekološki tehničar. Nakon srednje škole upisao je studij kemije na Odjelu za kemiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Do sada je tijekom studija sudjelovao na nekoliko organiziranih aktivnosti, kao što su Dani otvorenih vrata i Sveučilišna smotra. U slobodno vrijeme održava instrukcije iz kemije u firmi Mathoteka.

 

Ivana Novak, studentica, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za kemiju, nastavnički smjer

Rođena sam 23.05.1995 u Čakovcu. Završila sam četverogodišnju srednju školu za ekološkog tehničara te nakon toga upisala preddiplomski studij na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Završetkom preddiplomskog studija, 2020. godine, upisala sam diplomski studij – nastavnički smjer na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sudjelovala sam na Smotri Sveučilišta te sam osvojila rektorovu nagradu za seminar iz kolegija Toksikologija i kemija okoliša.

 

Monika Kovačević, studentica, Odjel za kemiju

Monika Kovačević rođena je 15. kolovoza 1998. godine. Nakon završene Katoličke  gimnazije s pravom javnosti u Požegi, upisuje preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Od 2020. godine studentica je diplomskog studija kemije, istraživački smjer. Do sada je sudjelovala u radionicama na Smotri Sveučilišta J. J. Strossmayera (2018. I 2019.) i Adventu kreativnosti, (2019.) čija je svrha bila promicanje i popularizacija kemije.

Doris Prokopec, studentica, Odjel za kemiju, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku

Rođena sam 04.07.1998. godine u Đakovu. Nakon završene Opće gimnazije Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima, upisujem preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2020. godine studentica sam I. godine istraživačkog studija kemije Odjela za kemiju.

 

Ana Ivanković, studentica, Odjel za kemiju

Rođena je 22.12.1998. u Slavonskom Brodu. Nakon završene Opće gimnazije u Odžaku, upisala je preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Od 2020.godine studentica je diplomskog studija kemije, istraživački smjer. Sudjelovala je u raznim aktivnostima kao što su Smotra sveučilišta i advent kreativnosti.