Znanstveno-istraživački pristup o kulturi bilja u Bibliji,
Snježana Dubovicki, Zvonimir Užarević, Gordana Kragulj

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 8:45

Organizator:
OŠ „Ivana Kozarca“, Nijemci

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
OŠ „Ivana Kozarca“

Detalji:

U predavanju se želi pokazati kako na zanimljive načine možemo istraživati svijet oko sebe. Kako nam različite istraživačke tehnike mogu pomoći da bolje proučimo predmet našega istraživanja, ali i da nam istraživanja služe kako bi donosili promjene u praksi. 

Istraživačke je sklonosti posebno važno poticati od osnovnoškolske dobi jer se na taj način razvija kritičko i divergentno mišljenje kod djece. Ona se stavljaju u fokus istraživačkoga iskustva koje im kasnije može pomoći u izazovim s kojima se budu susretali u budućnosti. 

Biografija:

izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Snježana Dubovicki je izvanredna profesorica je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Prije toga radila je kao pedagoginja u osnovnim školama na području Vukovarsko-srijemske županije, a od studenoga 2008. godine radi na Učiteljskom fakultetu koji 2014. godine mijenja naziv u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Doktorirala je 2013. godine na temu Povezanost kurikuluma učiteljskog studija i razvoja kreativnosti studenata. Od 2015. godine je u uredništvu časopisa Život i škola. Od 2009. godine je članica Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD), a od 2014. Hrvatskoga andragoškoga društva (HAD). Trenutno obnaša dužnost prodekanice za razvojno-stručni rad na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. 

Područje interesa: kreativnost, samoaktualizacija, kurikulum, emocije u nastavi, sveučilišna nastava, kvaliteta nastave, igra u nastavi, suvremene tehnologije u nastavi, preopterećenost učenika, futurološke metode istraživanja, kvalitativna metodologija, futurologija, futurološke metode istraživanja.

Web stranica: https://hr.linkedin.com/in/snjezana-dubovicki-37363915; https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312473, https://scholar.google.hr/citations?user=dble_VgAAAAJ&hl=en

 

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Diplomirao je 1998. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te stekao zvanje profesora biologije i kemije. Doktorirao je 2011. godine na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti na Sveučilištu u Osijeku. Od 2000. do 2004. godine radio je kao asistent na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta u Osijeku. U razdoblju od 2004. do 2006. godine predavao je biologiju i kemiju u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u Slavonskome Brodu, a od 2006. do 2008. godine radio je kao asistent na Odjelu za biologiju u Osijeku. Od 2008. godine zaposlen je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Godine 2014. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja temeljne medicinske znanosti i interdisciplinarne biotehničke znanosti). Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izvodi nastavu iz kolegija Zdravstveni odgoj, Školska higijena, Poznavanje biljaka i životinja, Terenska nastava, Prirodoslovlje, Ekologija, Biološka kinantropologija i Prva pomoć. Kao autor i suautor objavljuje originalne znanstvene radove u časopisima koji se indeksiraju u bazama Current Contents i Science Citation Index Expanded. Autor je i suautor niza znanstvenih i stručnih priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Član je Hrvatskoga društva za istraživanje raka, Hrvatskoga biološkog društva, Hrvatskoga društva za biljnu fiziologiju i Hrvatskoga društva za kemiju.

https://www.foozos.hr/ustrojbene-jedinice-fakulteta/odsjeci/odsjek-za-prirodne-znanosti/katedra-za-prirodoslovlje

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/28937

 

 

Gordana Kragulj, prof. savjetnik

Osnovna škola „Ivan Kozarac“ Nijemci

Osnovna škola Josipa Lovretića u Otoku

 

Gordana Kragulj, profesorica je biologije i kemije. U svom dugogodišnjem radnom iskustvu predavala je u više srednjih i osnovnih škola na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Do 1997. godine radila je za Međunarodnu federaciju Crvenog križa i crvenog polumjeseca na pružanju psiho-socijalne pomoći prognanicima i izbjeglicama u prognaničkom naselju „Blace“. Od 1997. godine do danas, neprekidno radi u Osnovnoj školi Josipa Lovretića u Otoku. Sudjelovala je na brojnim natjecanjima iz biologije, kemije, Crvenoga križa i Eko kviza pri čemu je postigla zapažene rezultate. 2012. godine promovirana je u zvanje mentora. Više od 10 godina je voditeljica Županijskog stručnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije iz biologije. Od 2017. promovirana je u zvanje savjetnice.

Web stranica: http://os-jlovretica-otok.skole.hr/skola/djelatnici