Znanstveni instrumenti za mjerenje kulture škole,
predavači: Rahaela Varga

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 15:00 - 15:45

Organizator:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
studenti

Lokacija:
FOOZOS - ZOOM platforma

Detalji:

Kultura škole dugo je vremena u središtu pedagogijskih istraživanja zbog utvrđene povezanosti značajki kulture škole s akademskim uspjehom učenika. Važnost znanstvenog proučavanja kulture škole prepoznata je još 90-ih godina prošlog stoljeća, ali ne prestaje biti aktualnim fenomenom, budući da se društveni kontekst obrazovanja otada značajno mijenjao. Zbog toga je značajno pitanje kako izmjeriti nešto relativno nestalno poput kulture škole..

Teorijsku podlogu empirijskom istraživanju kulture pojedine škole pružaju različiti modeli kulture škole koje su ponudili Deal i Peterson, 1998; Stoll i Fink, 1996; Hargreaves, 1995. Predavanjem se opisuju prednosti i nedostatci primjene triju instrumenta za procjenu kulture škole u procesu unutarnjeg vrednovanja odgojno-obrazovne ustanove: Likertova skala procjene, semantički diferencijal i Hargreavesov kvadrant. Ti su instrumenti dostupni učiteljima kao dionicima kulture škole u sklopu profesionalnog usavršavanja unutar ustanove. 

Biografija:

Dr. sc. Rahaela Varga, docentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, rvarga@foozos.hr

Doktorirala je pedagogiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine. Predaje više pedagoških kolegija namijenjenih budućim odgojiteljima u vrtiću, učiteljima razredne nastave, te osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Suautorica je sveučilišnog udžbenika Upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom: kultura škole. Trenutno se bavi istraživanjem u sklopu projekta Sveučilišta u Zadru „Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora“.

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/317673