Apstraktno slikarstvo u kemijskom laboratoriju,
voditeljica: Maja Karnaš, suradnici: Vesna Rastija, Dejan Agić i Domagoj Šubarić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 10:30
petak 14.5.2021., 10:00 - 10:30

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE RADIONICA

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija:
FAZOS, Google Meet

Detalji:

Apstraktno slikarstvo karakteriziraju slike koje imaju neodređene boje, oblike i linije. Dobri poznavatelji apstraktne umjetnosti kažu da te slike prikazuje stanje duha umjetnika. Kako ćemo mi povezati apstraktno slikarstvo s kemijom? Boje kojima se služe slikari  kemijski su spojevi. Ako na istom papiru pomiješamo više kemijskih tvari i te tvari još međusobno reagiraju stvaraju  se novi spojevi različitih boja. Kao rezultat nastaju slike koje nalikuju apstraktnoj umjetnosti.

Biografija:

Maja Karnaš, mag. educ. chem.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku (FAZOS)

mkarnas@fazos.hr

 

031  551 814

Maja Karnaš asistentica je na Katedri za kemiju i biokemiju pri Zavodu za agroekologiju i zaštitu okoliša na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, gdje sudjeluje u izvođenju nastave Kemije na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Rođena je u Osijeku 16. ožujka 1990. godine. Diplomirala je 2014. godine na Odjelu za kemiju pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku i stekla naziv magistra edukacije kemije. Od 2013. godine radila je kao viši laborant na Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju Odjela za kemiju. Tijekom studiranja i rada na Odjelu za kemiju sudjelovala je na raznim međunarodnim i domaćim konferencijama. Trenutno je student poslijediplomskog doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.