Žive li još uvijek praživotinje?,
voditelj: Gabriella Kanižai Šarić, suradnici: Davor Kojić, David Fruk, Hana Šimenić i Zita Bece

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 10:45
petak 14.5.2021., 13:15 - 14:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole

Lokacija:
FAZOS, prizemlje, Sala za mikroskopiranje

Detalji:

Školarci će se u interaktivnoj radionici upoznati sa svijetom praživotinja. Naučiti će kako praživotinje nisu bića iz prošlosti nego su prisutni u različitim okolišima koji nas okružuju. Nadalje, školarci će spoznati živi svijet u vodi koji nije vidljivi golim okom. Mikroskopirajući uzorke ovih jednostaničnih predstavnika upoznati će njihovu građu, način kretanja, ishranu…

Biografija:

Izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić,

Fakultet agrobiotehničkih znansoti Osijek,

Gabriella Kanižai Šarić rođena je u Osijeku, R. Hrvatska. Diplomirala je 2000. godine Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, smjer ratarstvo, a doktorirala 2010. na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2005. godine zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla, Katedra mikrobiologiju i zemljišne resurse. Područje rada joj je vezano uz mikrobiologju tla kao i uz primijenjena istraživanja u mikrobiologiji.

http://www.fazos.unios.hr/en/contact/directory/gabriella-kanizai-saric-59/