Poljoprivreda – nekad i danas,
voditelj: Miro Stošić, suradnici: Boris Ravnjak, Monika Tkalec Kojić i Tomislav Vinković

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 10:45
petak 14.5.2021., 10:00 - 11:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
djeca osnovnih škola (I-IV razredi)

Lokacija:
FAZOS, II. kat, Predavaonica P5/2

Detalji:

Prikazati poljoprivrednu proizvodnju u prošlosti, kako se je nekada proizvodilo uz pomoć domaćih životinja te usporediti s današnjim načinom, uz pomoć modernih tehnologija. Objasniti i opisati tijek poljoprivredne proizvodnje, od sjetve do žetve i ukazati na važnost pojedinih zahvata agrotehnike. Nabrojati i pokazati pojedine zahvate proizvodnje te ih svrstati po važnosti i ujedno demonstrirati, odnosno ilustrirati. Opisati i navesti ulogu čovjeka, kao moderatora poljoprivredne proizvodnje, te njegovu važnost pri izvođenju i provedbi proizvodnih procesa. Na primjeru proizvodnje jedne ratarske kulture nabrojati, objasniti i demonstrirati proizvodne procese, odnosno agrotehniku.

Biografija:

Stošić, izv. prof. dr. sc., Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zaposlen na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Od 2018. godine do danas na radnom mjestu izvanrednog profesora. Nastavnik na različitim razinama studija, stručni studij Bilinogojstvo-Ratarstvo na modulu Osnove bilinogojstva s klimatologijom, preddiplomski studij Bilinogojstvo na modulu Osnove bilinogojstva, diplomski studij Biljna proizvodnja na modulu Agrotehnika i sustavi biljne proizvodnje, Ekološka poljoprivreda. Od 2013. do 2018. na radnom mjestu docenta. Od 2012. do 2013. na radnom mjestu višeg asistenta. 2012. godine tečaj Vještine učenja i predavanja (Pedagogija, Psihologija, Didaktika, Metodika) na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. 2012. godine doktorirao na temu “Utjecaj reducirane obrade tla i gnojidbe dušikom na urod zrna ozime pšenice i soje na hipogleju Baranje“. Od 2006. do 2012. znanstveni novak na projektu MZOŠ. Od 2005 do 2006. godine zaposlen na Njive d.o.o. kao tehnolog ratarske proizvodnje. 2005. godine diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu Osijek na temu “Pogodnost tala za podizanje trajnih nasada“. Suradnik na projektima “Reducirana obrada tla i gnojidba dušikom za pšenicu i soju u sjeveroistočnoj Hrvatskoj“ (2006.-2012.), „Postrni usjevi u ekološkom ratarenju“ (2006.-2012.), “Konsocijacija drvenastih vrsta i poljoprivrednih kultura kao inovativni pristup u agroekosustavima“ (2018.-2023), "Kulturni krajolik – model valorizacije, zaštite, upravljanja i korištenja kulturne baštine" (2018.-2023.). Područje rada agrotehnika, sustavi biljne proizvodnje, proizvodnja ratarskih usjeva, klimatologija.

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/miro-stosic-42/