Bonton u laboratoriju,
voditeljice: Gabriela Rebeka Stanković, Ivona Štangl, Gabriela Pravdić, suradnici: Marija Špoljarević, Elizabeta Jakovac i Miroslav Lisjak

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 10:30
petak 14.5.2021., 10:00 - 10:30

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti

Lokacija:
FAZOS, III kat, laboratorijski praktikum 321

Detalji:

Radionica je osmišljena za najviše 20 sudionika s trajanjem od 30 minuta. Sudionici će kroz nekoliko zanimljivih i atraktivnih kemijskih pokusa moći uvidjeti osim znanstvenih počela na kojima se temelje prikazani kemijski pokusi i način pravilnog izvođenja takovih pokusa. Također će moći uvidjeti koja su sredstva osobne zaštite u laboratoriju te što nikako ne činiti tijekom rada u laboratoriju.

Biografija:

Gabriella Rebecca Stanković Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; studentica II. godine diplomskog studija Povrćarstvo i cvjećarstvo u Osijeku

Gabriela Pravdić; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; studentica II. godine diplomskog studija Povrćarstvo i cvjećarstvo u Osijeku

 

Gabriela Pravdić, 2014. godine je završila Opću gimnaziju u Žepču, BiH. Nakon završene srednje škole upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku, preddiplomski studij, smjer Hortikultura. Godine 2017. završava preddiplomski studij i upisuje diplomski studij Povrćarstvo i cvjećarstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Marija Špoljarević; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena 1981. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu školu i srednju Medicinsku školu. Upisala je studij biologije i kemije te 2006. godine diplomirala na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Godine 2007. zaposlila se kao stručni suradnik na Odjelu za biologiju a 2009. godine prelazi raditi na Poljoprivredni fakultet u Osijeku na  Zavod za agroekologiju gdje radi do danas. 2011. godine napreduje u višeg stručnog suradnika. Doktorira 2016. godine. Voli fotografiju i konje.

 

Miroslav Lisjak; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Miroslav Lisjak, rođen je 24. srpnja 1981. godine u Čakovcu. Nakon završene opće gimnazije u Čakovcu, upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smjer ratarstvo. Tijekom studiranja primio je dvije rektorove nagrade. Diplomirao je 2006. godine. 2007. godine upisao je interdisciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti”. Od 1. prosinca 2007. do danas radi na Poljoprivrednom fakultetu, na Katedri za fiziologiju bilja, Zavoda za agroekologiju. U sklopu stipendije zaklade “British Schoolarship Trust”, proveo je dva mjeseca u laboratorijima “University of the West of England”, u Bristolu, Engleska, radeći na istraživanjima uloge i interakcije H2S i NO, u prijenosu staničnog signala. 2010. godine u Engleskoj je pokrenut postupak za dobivanje patenta na rezultate prethodno navedenih istraživanja. Iste godine dobio je stipendiju Hrvatske zaklade za znanost, u sklopu koje je proveo šest mjeseci u laboratorijima „Centre for Research in Biosciences”, prethodno navedene institucije u Engleskoj, nadovezujući se na istraživanja obavljena u 2009. godini. Osnovno područje moga znanstvenog interesa je biljna fiziologija, abiotski stres te stanični signaling. Na temelju ukupne znanstvene i nastavne aktivnosti, 2014. godine dobio je nagradu za najuspješnijeg mladog znanstvenika na Poljoprivrednom fakultet.