Odakle nam stižu domaće životinje?,
voditeljica: Ivona Djurkin Kušec, suradnici: Zlata Kralik, Kristina Gvozdanović i Žarko Radišić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 13:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 13:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
FAZOS, prostor ispred glavnog ulaza

Detalji:

Cilj radionice je na zanimljiv i zabavan način poučiti djecu o podrijetlu naših najčešće uzgajanih domaćih životinja, njihovom udomaćivanju, putevima migracije, kao i nastanku modernih pasmina. U ovu svrhu biti će napravljene interaktivne karte, a djeca će sama moći kreativno sudjelovati u otkrivanju izgleda prvotnih pasmina domaćih životinja, kao i putu nastanka njihova današnjeg oblika i izgleda.

Biografija:

prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ivona Djurkin Kušec rođena je 05. travnja 1979. u Kninu. Diplomirala je 2005., a doktorirala 2011. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, gdje je i zaposlena kao izvanredni profesor na Zavodu za animalnu proizvodnju I biotehnologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.  Koordinatorica je modula Genomika u zootehnici i Animalni proizvodi-osiguranje kakvoće na sveučilišnom diplomskom studiju Specijalna zootehnika te Molekularne metode u zootehnici na doktorskom studiju „Poljoprivredne znanosti-smjer Stočarstvo“. Do sada je u koautorstvu objavila preko 70 znanstvenih radova citiranih u međunarodno priznatim bazama podataka (Web of Science, PubMed, Medline, Scopus) te jedno poglavlje u znanstveno-popularnoj knjizi na engleskom jeziku. Znanstvena djelatnost Ivone Djurkin Kušec vezana je za problematiku rasta i kakvoće mesa domaćih životinja, autentifikaciju pasmina, otkrivanje patvorenja u proizvodima animalnog podrijetla te mogućnostima poboljšanja proizvoda animalnog podrijetla alatima molekularne genetike.

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/ivona-djurkin-kusec-115/

 

Izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zlata Kralik rođena je 21. siječnja 1978. u Srijemskoj Mitrovici. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 2002. i stekla zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede, smjer zootehnika. Na istom fakultetu obranila je magistarsku tezu 2007., i doktorat 2011. Koordinatorica je modula na specijalističkim poslijediplomskim studijima i preddiplomskom sveučilišnom studiju. U koautorstvu je objavila više od 80 radova od kojih je 23 citirano u bazama Web of Science i CC. Koautorica je jednog sveučilišnog udžbenika, dva poglavlja u dvije znanstveno popularne knjige na engleskom jeziku, te tri priručnika. Područje rada izv.prof. Zlate Kralik je peradarska proizvodnja, tehnologija peradarske proizvodnje, kvaliteta trupova i mesa peradi i jaja te obogaćivanje peradarskih proizvoda funkcionalnim sastojcima.

 

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/zlata-kralik-121/

Dr.sc. Kristina Gvozdanović; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Kristina Gvozdanović rođena je 06.veljače 1987. godine u Osijeku. Akademsko zvanje magistra inženjera zootehnike stekla je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku tijekom 2011. godine, a stupanj doktora znanosti 2017. godine. Na istom je zaposlena u zvanju poslijedoktoranda od 2017. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave iz modula „Svinjogojstvo 1“ na preddiplomskom studiju Zootehnika te na modulu „Biološki i zootehnički principi u svinjogojstvu“ na diplomskom studiju Specijalna zootehnika. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova te je do sada je u autorstvu i koautorstvu objavila preko 50 znanstvenih i stručnih radova te jedno poglavlje u znanstveno-popularnoj knjizi na engleskom jeziku.

 

Žarko Radišić, dipl.ing. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Žarko Radišić rođen je 9. studenog 1979. Godine u Osijeku. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu 2008. Godine te stekao zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede, smjera stočarstvo. Od 2008. zaposlenik je Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na mjestu stručnog suradnika pri Zavodu za animalnu proizvodnju i biotehnologiju. Kao suradnik je sudjelovao na brojnim stručnim i znanstvenim projektima te izradama magistarskih I doktorskih  disertacija. U koautorstvu je objavio više od 30 znanstvenih i stručnih radova.

http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/zarko-radisic-196/