Život u 5 minuta,
voditeljica: Ivana Varga, suradnik: Ivan Rastija

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 13:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 11:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE RADIONICA

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, Microsoft Teams

Detalji:

Klijanje i nicanje su važni procesi u početnim razama razvoja biljke. Razvoj mlade biljke od sjemena preko klijanca do odrasle biljke bit će prikazan kroz kratku projekciju gdje će se moći vidjeti razvoj biljke od sjemena do odrasle te ubrzan prikaz cvatnje pojedinih vrsta.

Osim biljaka, gljive predstavljaju jedno od carstava u domeni eukariota. Pretpostavlja se da sadržavaju oko milijun i pol vrsta. Njihov rast od spore do odrasle gljive bit će prikazan kror kratku projekciju.

Biografija:

dr.sc. Ivana Varga, Poslijedoktorandica

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1

31000 Osijek

Ivana Varga rođena je 11. travnja 1987. godine u Zagrebu. Preddiplomski studij završava 18. srpnja 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inžinjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.). Diplomirala je na dva smjera diplomskih studija Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te 25. listopada 2010. stječe akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Ishrana bilja i tloznanstvo (mag. ing. agr.), a 15. veljače 2011. godine akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Zaštita bilja (mag. ing. agr.). Poslijediplomski doktorski studij završila je obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj vegetacijskog prostora i genotipa na pokazatelje produktivnosti fotosinteze, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe” 11. studenoga 2016. godine. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je 2012. godine završila Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu. Od 15. prosinca 2010. godine do danas zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, radnom mjestu znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistentice na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Andrije Kristeka, „Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera“ (079-0000000-3534). Znanstveno-istraživački rad obuhvaća istraživanja u biljnoj proizvodnji, a uže područje znanstvenog interesa odnosi se na istraživanja agrotehničkih mjera i agroekoloških uvjeta pri proizvodnji industrijskog bilja.

 

 

Ivan Rastija, univ.bacc.agrFakultet agrobitehničkih znanosti Osijek,

Ivan Rastija rođen je 13.3.1997. u Osijeku. Srednju školu završio je u Osijeku (II. gimnazija), a nkon toga 2016. godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede, smjera Bilinogojstvo. Trenutno je student 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Bilinogojstvo smjera Biljna proizvodnja na Fakultetu agrobiotheničkih znanosti Osijek. Tijekom studija bio je vrlo aktivan u studentskim poslovima (telekomunikacijski poslovi, čišćenje skladišta, rad u silosu, promotor za degustaciju pića tvrtke „Smart counseling“).