Sat kulture,
voditeljica: Monika Tkalec Kojić, suradnice: Ivana Varga, Klaudija Lučić, Stela Kelčić i Adél Tot

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:30 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:30 - 12:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Instalacija

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti

Lokacija:
FAZOS, glavni ulaz

Detalji:

Sunce je čovjekov prvi sat. Još davno su ljudi pogađali vrijeme promatrajući kako se Sunce kreće po nebu. Bilo je lako reći kad je jutro, a kad večer, ali je bilo teško odrediti kada je podne, odnosno vrijeme kad je Sunce u najvišoj točki iznad horizonta.

Na osnovu Sunčeva položaja, bilo je teško odrediti i vrijeme između jutra, podneva i večeri. Tada su ljudi uočili da se sjena pomiče tijekom dana i da se njezina dužina mijenja. Shvatili su da vrijeme mogu točnije odrediti promatranjem sjene nego promatranjem Sunca. Tako je izumljen sunčani sat, koji je zapravo sat sa sjenom. Sjena je davala točniji podatak o položaju Sunca.

Prvi sunčani satovi su bili štapovi zabodeni u zemlju. Kamenje poredano oko štapa je označavalo položaj sjene koja se tijekom dana kretala u krug. Na taj su način ljudi mjerili protjecanje vremena.

Biografija:

dr.sc. Monika Tkalec Kojić

Monika Tkalec rođena 12. prosinca 1986. godine u Osijeku. U listopadu 2008. Godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.), a u ožujku 2011. stječe akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). U rujnu 2011. godine primljena je na radno mjesto znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistentice na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U veljači 2017. stječe akademski naziv  doktora znanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

dr.sc. Ivana Varga, Poslijedoktorandica

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1

31000 Osijek

Ivana Varga rođena je 11. travnja 1987. godine u Zagrebu. Preddiplomski studij završava 18. srpnja 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inžinjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.). Diplomirala je na dva smjera diplomskih studija Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te 25. listopada 2010. stječe akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Ishrana bilja i tloznanstvo (mag. ing. agr.), a 15. veljače 2011. godine akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Zaštita bilja (mag. ing. agr.). Poslijediplomski doktorski studij završila je obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj vegetacijskog prostora i genotipa na pokazatelje produktivnosti fotosinteze, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe” 11. studenoga 2016. godine. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je 2012. godine završila Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu. Od 15. prosinca 2010. godine do danas zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, radnom mjestu znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistentice na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Andrije Kristeka, „Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera“ (079-0000000-3534). Znanstveno-istraživački rad obuhvaća istraživanja u biljnoj proizvodnji, a uže područje znanstvenog interesa odnosi se na istraživanja agrotehničkih mjera i agroekoloških uvjeta pri proizvodnji industrijskog bilja.

 

 

 

Klaudija Lučić

Klaudija je rođena 12.2.1999. Osijek. Završila sam srednju školu u Osijeku i to Poljoprivrednu i veterinarsku školu, Osijek. Trenutno sam studentica 3. godine preddiplomskog studija Bilinogojstvo , Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

 

Stela Kelčić

Stela je rođena 19.8.1998. godine u Osijeku. Živi u Bizovcu. Srednju školu je završila u Osijeku (Poljoprivredna i veterinarska škola, Osijek), a trenunto je studentica 3. godine preddiplomskog studija Bilinogojstvo , Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

 

Adél Tot

Moje ime je Adél Tot , rođena sam 10.10.1998 u Osijeku

Završila sam Poljoprivrednu i veterinarsku školu u Osijeku smjer Poljoprivredni tehničar opći. Godine 2017 upisala sam Fakultet Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i trenutno sam treća godina preddiplomskog studija smjer Bilinogojstvo