APIKULTURA,
autori: Marin Kovačić, Zlatko Puškadija i Karolina Tucak

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Instalacija

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola i 1. razred srednje škole

Lokacija:
FAZOS, hodnik kod Katedre za pčelarstvo i zoologiju (Apisarij), 1.kat

Detalji:

Prikaz apisarija – ogledne košnice. Djeci će se opisati život pčelinje zajednice, kako funkcionira, kako se proizvodi med i ostali pčelinji proizvodi.

Biografija:

dr. sc. Marin Kovačić, FAZOS

Marin Kovačić rođen je 22. lipnja 1984 godine u Osijeku. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zapošljava se 1. lipnja 2013. kao asistent na Katedri za pčelarstvo i zoologiju, Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij „Poljoprivredne znanosti“ smjer „Stočarstvo“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Tijekom studija u četiri navrata boravio je na pčelarskom institutu „Bienenintitut Kirchhain“ (Njemačka) radi usvajanja i usavršavanja metoda korištenih tijekom izrade doktorata. Doktorsku disertaciju na temu „Utjecaj selekcije na osobine medonosne pčele (Apis mellifera carnica) na području Hrvatske“ obranio je 18. prosinca 2018. godine. Do danas je održao 5 stručnih predavanja i izlagao na 18 međunarodnih skupova. Kao autor ili suautor sudjelovao je u objavi šest (6) znanstvenih radova kategorije A1, dva (2) znanstvena rada kategorije A2, sedam (7) znanstvenih radova kategorije A3 i oko 30 stručnih radova. Član je uredništva stručnog časopisa „Hrvatska pčela“, međunarodnih znanstvenih organizacija „Coloss“ i „Research Network for Sustainable Bee Breeding“. Član je nacionalnog povjerenstva za ocjenu kvalitete meda. Dobitnik je nagrade „Research Excellence Award“ tijekom 5-og međunarodnog znanstvenog skupa „Valis Aurea“ u Požegi te priznanja za objavljeni znanstveni rad u časopisu s najvećim faktorom odjeka u akademskoj godini 2017./2018. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija, FAZOS

 

Zlatko Puškadija je rođen 4. Travnja 1971. godine u Frankfurtu am Main, SR Njemačka. Po narodnosti je Hrvat i državljanin je Republike Hrvatske. Disertaciju je uspješno obranio 6. svibnja 2005. Rad u nastavi započeo je 1. listopada 1997. godine kada je i uposlen na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i to na predmetima: pčelarstvo i zoologija. Koordinator modula Pčelarstvo na preddiplomskom studiju, Pčelarstvo 2, ekološko pčelarstvo na diplomskom studiju. Znanstveni interesi su mu tehnološki i ekonomski problemi u pčelarstvu, te posebno značaj medonosne pčele u oprašivanju, kao i njen odnos s okolišem, tehnologija primarne pčelarske proizvodnje, te selekcija pčela. Svoju znanstvenu aktivnost prikazao objavom 52 znanstvena rada iz skupina a1, a2 i a3.  Član je Hrvatskog pčelarskog saveza, Izvršnog odbora Pčelarske udruge „Baranja“ Beli Manastir, Član EurBee-a, Član Stručnog savjeta za praćenje stanja u pčelarstvu Ministarstva poljoprivrede RH, Predsjednik Izdavačkog savjeta stručnog pčelarskog časopisa „Hrvatska pčela“.

Karolina Tucak, FAZOS

 

Karolina Tucak je rođena 30. travnja 1979. godine u Našicama. Po narodnosti je Hrvatica i državljanin je Republike Hrvatske. Od 17. ožujka 2001. godine uposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku na radnom mjestu laborant.