Kulturološke razlike u poslovnoj komunikaciji,
autorica: Zrinka Tolušić, Ana Crnčan, Jelena Kristić i Angelina Dujković

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, multimedijalni centar, prizemlje

Detalji:

Kultura i komunikacija su dva uzajamno povezana pojma. Globalizacija tržišta, tehnološke inovacije, elektronička komunikacija omogućili su poduzetnicima poslovanje na tržištima koja im do prije nisu bila dostupna. Različita tržišta karakteriziraju različite kulturne specifičnosti s kojima svaki poslovni čovjek treba biti upoznat kako se njegove poruke ne bi pogrešno protumačile i tako otežale poslovanje. Svrha izložbe postera je na zabavan i edukativan način upoznati posjetitelje s ulogom kulture u poslovnoj komunikaciji. 

Biografija:

Dr. sc. Zrinka Tolušić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zrinka Tolušić rođena je 28. ožujka 1990. godine u Osijeku. 2012. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka agronomije (univ. bacc. agr.), a  2014. stječe akademski naziv magistra inženjerka agroekonomike (mag. ing. agr.). 2015. godine završava poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“, a 2019. godine završava poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U ožujku 2015. godine primljena je na radno mjesto stručni suradnik na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek)  pri Katedri za Marketing i istraživanje tržišta. Kao autor ili koautor objavila je 20  znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

Dr.sc. Ana Crnčan, poslijedoktorand, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ana Crnčan rođena je 17. rujna 1984. god. u Našicama. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 27. travnja 2016. godine na  poslijediplomskom doktorskom studiju „Agroekonomika” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od kraja 2008. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku, a od 1. listopada 2016. godine na mjestu poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave u okviru modula „Troškovi i kalkulacije u poljoprivredi“, „Računovodstvo u poljoprivredi“, „Upravljanje troškovima“ i „Osnove računovodstva u poljoprivredi“. Članica je Društva agronoma Osijek od 2009. godine, a od 2011. Hrvatskog agroekonomskog društva. Kao autor ili koautor objavila je 30 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

Dr.sc. Jelena Kristić, poslijedoktorand, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Jelena Kristić rođena je 19. prosinca 1979. godine u Osijeku gdje je završila osnovno i srednje školovanje. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 24. svibnja 2016. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju „Agroekonomika” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, na temu „Primjena modela upravljanja kvalitetom (TQM) u povećanju konkurentnosti poljoprivrednih subjekata”. Od kraja 2008. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku, a od 1. listopada 2016. godine na mjestu poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom i stručnom studiju u okviru modula „Agrobiznis management”, „Planiranje u poljoprivredi”, „Agrarno poduzetništvo”, „Seoski turizam”, „Poduzetnički menadžment”, „Agrarno poduzetništvo – praksa” i „Poduzetničke vještine“.

 

Angelina Dujković, studentica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

studentica je treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija smjera Hortikultura na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Po završetku Strukovne škole Vukovar smjer poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut, 2017. upisuje Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek kao redovna studentica. Od 2020. je član Hrvatskog društva biljne zaštite. U slobodno vrijeme posjećuje sklonište za napuštene životinje- Azil u Osijeku.