Kultura komuniciranja u interesnim organizacijama,
autori: Snježana Tolić, Tihana Sudarić, Ljubica Ranogajec i Olgica Klepač

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, multimedijalni centar, prizemlje

Detalji:

Brojna istraživanja i eminentni stručnjaci ukazuju na važnost kulture komuniciranja u privatnom, javnom i poslovnom svijetu. Različiti oblici verbalnog i neverbalnog komuniciranja dio su opće i poslovne kulture nekog naroda. Dobra komunikacija je od posebne važnosti kod interesnog povezivanja dionika u različite formalne i neformalne organizacije. Nedovoljno jasna i neorganizirana komunikacija rezultira prenošenjem krivih poruka, zakašnjelim donošenjem odluka i drugim nepoželjnim stanjima pri komuniciranju. Suvremeno komuniciranje zahtijeva stalno usavršavanje u skladu s najnovijim  trendovima i znanjima iz svijeta umijeća komuniciranja. Razvojem svjetske računalne mreže i mobilnih telefona, komunikacije postavljaju nove izazove za međunarodno normiranje tehničkih sastavnica i postupaka prijenosa, te tehničku i zakonsku zaštitu osobnih podataka.

Nabrojane prednosti i prepreke u svakodnevnoj kulturi komuniciranja, u ovom radu su predstavljene na primjeru interesnog udruženja „Centar za razvoj ekološke proizvodnje“ kroz prikaz suvremenih komunikacijskih alata za povezivanje ekoloških proizvođača i njihovih kupaca te njihovo kvalitetno međusobno komuniciranje.  

  

Biografija:

Izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 10. kolovoza 1961. u Našicama. Završila je Poljoprivredni fakultetu u Osijeku, magistrirala 1998., a doktorirala 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Osijek. Od 1988. radi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Sudjeluje u izvođenju nastave iz agroekonomske grupe predmeta. Istražuje pitanja lokalnog, ruralnog i regionalnog razvoja i povezivanja javnog i civilnog sektora u kreiranju poduzetničke infrastrukture. Bila je voditelj i suradnik brojnih istraživačkih-razvojnih projekata razvoja novih organizacijskih struktura (LEADER i LAG-ovi), ekološke poljoprivrede, edukacijske razine za upravljanje projektima i povezivanje malih poljoprivrednih gospodarstava. Dopredsjednica je Leader mreže Hrvatske. Objavila je više od 70 znanstvenih i stručnih radova.

 

Izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 17.7.1974. godine u Osijeku. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Osijek. Područje interesa joj je makroekonomija, agrarna i ruralna politika, održivi ruralni razvoj kao interesna povezivanja u ruralnom prostoru. Područje njezina istraživanja je proučavanje diverzifikacije u ruralnim područjima povezanih sa zadrugama. Ima 15 godina iskustva kao istraživač u nacionalnim međunarodnim projektima. Područje istraživanja u tim projektima bilo je analiza društveno-ekonomskog stanja u ruralnim područjima i diverzifikacija poljoprivrednih gospodarstava. Autorica je više od 60 znanstvenih radova prezentiranih na znanstvenim skupovima i objavljena u zbornicima skupova.

 

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ljubica Ranogajec, rođena je 29. 3. 1961. godine u Tolisi, BiH. Poljoprivredni fakultet u Osijeku upisala 1980. a diplomirala 1985. Od 1989. zaposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek kao pripravnik, a od 1997. kao asistent.

Magistarski rad naslova „Analitičke kalkulacije u rješavanju organizacijsko-ekonomskih problema u biljnoj proizvodnji“ obranila je 1997. godine i stekla akademski stupanj magistra društvenih znanosti. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Obračun troškova na temelju aktivnosti u funkciji konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje“ obranila je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2006.

Sudionik je brojnih kongresa i simpozija. Objavila je preko 90 znanstvenih radova.

 

Olgica Klepač, dipl. Soc., Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 10. ožujka 1982. godine u Virovitici. Zvanje diplomirane sociologinje i profesorice sociologije stekla je 2006. godine na Odsjeku za sociologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu gdje je apsolventica doktorskog studija sociologije. Radila je na Odsjeku za kulturalne studije u Rijeci (2008.-2012.), na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (2013.-2016.), te na Agronomskom fakultetu u Zagrebu (2017-.2018). Od 2019. godine je asistent Zavoda za bioekonomiju i ruralni razvoj pri Katedri za agrarnu i ruralnu ekonomiku na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama te u provedbi projekta Hrvatske zaklade za znanost. Objavila je i nekoliko radova u domaćim zbornicima i znanstvenim časopisima.