Organizacijska kultura,
autori: Sanja Jelić Milković, Zrinka Tolušić, Ružica Lončarić i Lucija Magdić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, multimedijalni centar, prizemlje

Detalji:

Organizacijska kultura predstavlja osobnost organizacije, sustav vrijednosti i običaja u poduzeću te kako se pripadnik organizacije treba ponašati. Organizacijska kultura se svrstava među važnije čimbenike poslovanja i razvoja neke gospodarske organizacije jer utječe na uspješnost i učinkovitost rada. Svrha izložbe postera je na zabavan i edukativan način upoznati posjetitelje s organizacijskom kulturom i zašto je ona važna unutar organizacije te na koji način organizacijska kultura utječe na poslovanje organizacije.

Biografija:

Sanja Jelić Milković, mag.ing.agr., Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Sanja Jelić Milković rođena je 11. siječnja 1989. godine u Osijeku. 2011. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka agronomije (univ. bacc. agr.). Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, na smjeru "Agroekonomika" 2013. godine, te na smjeru "Biljna proizvodnja"  2015. godine. Studentica je poslijediplomskog doktorskog studija "Agroekonomika" na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od 2017. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) na radnom mjestu asistenta na Zavodu za bioekonomiju i ruralni razvoj pri Katedri za Marketing i istraživanje tržišta. Kao autor ili koautor objavila je 20  znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

dr.sc. Zrinka Tolušić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zrinka Tolušić rođena je 28. ožujka 1990. godine u Osijeku. 2012. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka agronomije (univ. bacc. agr.), a  2014. stječe akademski naziv magistra inženjerka agroekonomike (mag. ing. agr.). 2015. godine završava poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“, a 2019. godine završava poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U ožujku 2015. godine primljena je na radno mjesto stručni suradnik na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek)  pri Katedri za Marketing i istraživanje tržišta. Kao autor ili koautor objavila je 20  znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

prof.dr.sc. Ružica Lončarić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ružica Lončarić, rođena je 29.10.1970. u Osijeku. Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (sada Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) od 15. veljače 1997. godine. Od primjene Bolonjskog sustava provođenja nastave, sudjeluje u izvođenju nastave na znanstvenom i stručnom preddiplomskom studiju na modulima agroekonomske grupe predmeta. Ružica Lončarić također sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju matičnog fakulteta Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom, na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Održiva i ekološka poljoprivreda Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima te na doktorskom studiju Agroekonomika. Trenutno obnaša funkciju predstojnice Zavoda za bioekonomiju i ruralni razvoj. Od 2012.-2014. godine obavljala je dužnost predsjednice Hrvatskog agroekonomskog društva. Od 2010. godine glavna je urednica časopisa Agroeconomia Croatica. Kao autor i koautor objavila je 70-tak znanstvenih radova, te je sudjelovala u radu nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata.

 

Lucija Magdić, studentica treće godine preddiplomskog studija hortikulture na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. 2016. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku (sada Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek)  nakon završetka Opće gimnazije u Srednjoj školi Tina Ujevića u Kutini. Sudjeluje u raznim projektima na fakultetu (znanstveni rad, volontiranje na konferencijama...).