(Ne)kulturne biljke,
autori: Renata Baličević, Željka Vinković, Marija Ravlić i Pavo Lucić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, multimedijalni centar, prizemlje

Detalji:

Poster prikazuje najčešće usjeve u ovom dijelu Europe („kulturne biljke“) i njihove pratiteljice korovne vrste („nekulturne biljke“).

Biografija:

prof. dr. sc. Renata Baličević

Fakultet agrobiotehničkih znanosti

Renata Baličević zaposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od lipnja 2000. godine na Zavodu za fitomedicinu, Katedra za herbologiju i fitofarmaciju. Sudjeluje u izvođenju nastave na modulima preddiplomskog, diplomskog, stručnog studija te poslijediplomskih studija, a područje znanstvenog rada obuhvaćaju fitofarmaciju i integriranu zaštitu bilja.

 

Željka Vinković, univ. bacc. ing. agr.

Željka Vinković zaposlena je kao viši laborant na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od 1. veljače 2018. godine na Zavodu za fitomedicinu, Centralni laboratorij za fitomedicinu.

 

dr. sc. Marija Ravlić

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Marija Ravlić zaposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od 1. studenoga 2011. godine na Zavodu za fitomedicinu, Katedra za herbologiju i fitofarmaciju. U prosincu 2016. godine izabrana je u suradničko zvanje poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave na modulima preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija, a područje znanstvenog rada obuhvaćaju fitofarmaciju, herbologiju i integriranu zaštitu bilja.

 

dr. sc. Pavo Lucić

Pavo Lucić zaposlen je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od 1. lipnja 2013. godine na Zavodu za fitomedicinu, Katedra za zaštitu uskladištenih proizvoda i posliježetvene tehnologije.  U prosincu 2018. godine izabran je u suradničko zvanje poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave na modulima preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija, a područje znanstvenog rada obuhvaćaju fitomedicinu, skladišne štetnike i zaštitu uskladištenih proizvoda.