Boškarin – kultura Istre,
autori: Mirna Gavran, Matko Adrić i Vesna Gantner

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, multimedijalni centar, prizemlje

Detalji:

Boškarin- popularno narodno ime za istarsko govedo golemih rogova, autohtona je i zaštićena vrsta, dio bogate istarske tradicijske vrijednosti, oduvijek vezan za malog čovjeka i zemlju. Boškarin se nekada u Istri koristio za rad u polju, oranje plugom i vuču kola. Kako je s vremenom došlo do modernizacije u poljoprivredi i uvođenja suvremenih strojeva za rad, a koji su zamijenili primarnu funkciju boškarina, njihov se broj u Istri drastično smanjio. Iz tih je razloga prije dvadesetak godina boškarin bio na rubu izumiranja te ih je bilo preostalo još samo stotinjak. Danas je spašen od izumiranja, uglavnom zahvaljujući lokalnoj vlasti, koja je pokrenula nekoliko programa za zaštitu uzgoja boškarina i to pod upravom Agencije za ruralni razvoj Istre. To je pasmina čvrste konstitucije, vrlo otporna i prilagođena uvjetima života na ovom podneblju. Svijetlo sive do bijele boje su te im je karakteristika rogovlje koje je bijele boje osim crnih vrhova te ima oblik lire. Istarski boškarin danas broji oko 2500 grla i smatra ga se gastronomskom delicijom te je njegovo meso postalo sastavni dio tradicionalne istarske kuhinje.

Biografija:

Mirna Gavran, mag.ing.agr.

2013.godine završila je Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku te  iste godine upisala preddiplomski sveučilišni studij Zootehnike na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. 2016.godine upisala je diplomski sveučilišni studij, smjer Specijalna zootehnika, 28.9.2018.godine je  diplomirala  te stekla akademski naziv magistra inženjerka zootehnike. Od 1.2.2019. zaposlena je na Fakultetu agrobiotenhničkih znanosti kao asistent. Nastavu predaje na modulu Principi uzgoja životinja.

Mrežna stranica: http://www.fazos.unios.hr/hr/

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Gavran,%20Mirna%20(374101)|text|author

 

Matko Adrić, student

Student 3.godine preddiplomskog studija, smjer Zootehnika. Živi u Čepinu, završio Poljoprivrednu i veterinarsku školu u Osijeku. U slobodno vrijeme bavi se rekreativnim jahanjem i fotografijom.

 

Vesna Gantner, prof.dr.sc,

Gantner Vesna redovni je profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Diplomirala je poljoprivredu, smjer zootehnika 20.12.2002. na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijek, dok je doktorsku disertaciju obranila 13.04.2007. na istom Fakultetu. Postdoktorsko usavršavanje provela je na University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Zootechnical Department, Domžale, Slovenija u periodu od 01.10.2008. – 31.03.2009. Zaposlenica je Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku  od 01.12.2004. i to u svojstvu znanstvenog novaka – asistenta; višeg asistenta; docenta; izvanrednog profesora te od 28. ožujka 2018. u svojstvu redovitog profesora. Dužnost Pomoćnice ministra u Ministarstvu poljoprivrede vršila je u periodu 2012 – 2013. Bila je mentorica više od 30 diplomanata te 2 doktoranda. Nastavu je predavala/predaje na sljedećim predmetima/modulima: Populacijska genetika; Opće stočarstvo; Principi uzgoja životinja; Osnove genetike i selekcije; Genetika; Osnove zootehnike; Osnove stočarske proizvodnje; Specijalno stočarstvo; Specijalno stočarstvo, praksa; Kvantitativna genetika i selekcija; Metode i planovi selekcije životinja; Očuvanje animalnih genetskih resursa. Član je Hrvatske mljekarske udruga od 2007, te je član uredničkog odbora časopisa Mljekarstvo od 2012. U periodu 2012. – 2013. bila je član SCAR (Standing Committee on Agricultural Research) dok je u istom periodu bila i predsjednica VIP – Vijeća za istraživanje u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede. Bila je suradnica i voditeljica više znanstvenih i stručnih projekata. Do danas je objavila više od 30 A1 radova te veliki broj A2 i A3 radova. Koautorica je i dva sveučilišna udžbenika.

Mrežna stranica: http://www.fazos.unios.hr/hr/, https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/274436?autor=274436