Kako su navodnjavale drevne kulture?,
autori: Iva Kesedžić i Monika Marković

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti

Lokacija:
FAZOS, multimedijalni centar, prizemlje

Detalji:

Navodnjavanje je najstarija agrotehnička mjera u biljnoj proizvodnji. Njome su se koristile drevne kulture poput Maya, Asteka, narodi drevnoga Egipta, Mezopotamije, Kine, Indije te Perzije. Neki sustavi za navodnjavanje su vidljiv u osnovama suvremenih sustava za navodnjavanje. Jednako kao i danas, navodnjavanje kod drevnih kultura je imalo dvojaku ulogu; osiguravanje čiste pitke vode za biljnu proizvodnju, odnosno proizvodnju hrane te uređenje okoliša (navodnjavanje vrtova, parkova i okućnica). Prvi zapisi o navodnjavanju u biljnoj proizvodnji su vezani za Egipat i Mezopotamiju gdje su ostaci sustava za navodnjavanje vidljivi još i danas. U drevnom Egiptu je izgradnja sustava kanalske mreže zabilježena kao jedna od najvažnijih faraonovih težnji. Viseći vrtovi Babilona (Semiramidini viseći vrtovi) bili su navodnjavani vodom iz rijeke Eufrat, a slove kao jedno od 7. svjetskih čuda staroga vijeka. Voda za navodnjavanje vrta koji je i danas poznat po svojoj ljepoti je bila dovedena iz planinskih dijelova sustavima cijevi i akvaduktima duljine preko 50 km te regulirana sustavom brana. 

Biografija:

Iva Kesedžić,  bacc. ing. agr.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Iva Kesedžić  je redovita studentica na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa  Jurja Strossmayera. Po završetku preddiplomskog studija biljne proizvodnje 2018. godine upisuje diplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda. Sudjelovala je u radu Studentskog zbora Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 2017./2018. godine.

doc. dr. sc. Monika Marković

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Monika Marković radi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od prosinca 2008. godine, na Zavodu za biljnu proizvodnju i biotehnologiju, Katedri za poljoprivredne melioracije. Doktorirala je u prosincu 2013. god., a u znanstveno-nastavnom zvanju docenta je od 2015. god. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju. Kao autor i koautor sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim savjetovanjima. Područje znanstvenoga rada je suša, potrebe biljaka za vodom, metode mjerenja sadržaja vode u tlu i navodnjavanje.