SUSTAV PRAĆENJA VEGETACIJE PUTEM SATELITA,
autori: Dorijan Radočaj, Željko Barač, Domagoj Zimmer i Ivan Vidaković

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
FAZOS, glavni hodnik u prizemlju

Detalji:

Sentinel-2 sateliti sadrže multispektralni senzor koji omogućava praćenje vegetacije u infracrvenom dijelu elektromagnetskog spektra. Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek takve snimke koristimo za istraživanja vezana za praćenje zdravlja usjeva i otkrivanje utjecaja suše u usjevima. Provedbu istraživanja omogućavaju nam vegetacijski indeksi, pomoću kojih procjenjujemo količinu klorofila u usjevima. Njih računamo iz različitih dijelova elektromagnetskog spektra. U ovom istraživanju koristili smo NGRDI (engl. Normalized Green-Red Vegetation Index), koji koristi podatke iz zelenog i crvenog dijela svjetlosti.

Biografija:

Dorijan Radočaj,  mag. ing. geod. et geoinf.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

 http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/dorijan-radocaj-319/

Dorijan Radočaj rođen je 02. ožujka 1994. godine u Osijeku. Srednju školu pohađao je u Graditeljsko – geodetskoj školi Osijek, smjer geodetski tehničar. Diplomirao je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine, usmjerenje Geoinformatika. Od 2018. godine zaposlen je kao asistent na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Katedri za geoinformacijske tehnologije i GIS.

 

dr. sc. Željko Barač

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

 http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/zeljko-barac-85/

Rođen je 03. prosinca 1986. godine u Osijeku. Sveučilišni preddiplomski studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku upisuje 2005. godine i završava 2010. godine. Godine 2011. u statusu izvanrednog studenta upisuje sveučilišni diplomski studij Poljoprivrede smjer Mehanizacija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, koji završava 2013. godine. Od 01. rujna 2014. godine zaposlen je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na radnom mjestu asistenta na Zavodu za poljoprivrednu tehniku. Godine 2015. upisuje poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti smjer Tehnički sustavi u poljoprivredi Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku te doktorira 2019. godine.

 

dr. sc. Domagoj Zimmer

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

 http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/domagoj-zimmer-77/

Domagoj Zimmer rođen je 27. veljače 1987. godine u Osijeku. Elektrotehničku i prometnu školu je završio u Osijeku, a 2013. godine diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i stekao akademski naziv mag.ing agr. Krajem 2013. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na katedri za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu. Godine 2014. upisuje poslijediplomski znanstveni studij mehanizacije: Tehnički sustavi u poljoprivredi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te doktorira 2019. godine.

 

Ivan Vidaković, mag ing. mech.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

 http://www.fazos.unios.hr/hr/kontakt/imenik/ivan-vidakovic-283/

Ivan Vidaković rođen je 7. travnja 1986. u Našicama. Strojarsku tehničku školu završio je u Osijeku, smjer Računalni tehničar u strojarstvu. Diplomirao je 2010. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i stekao akademski naziv mag.ing.mech. Sredinom 2016. godine zapošljava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na Katedri za poljoprivredno strojarstvo. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij: Suvremeni proizvodni menadžment na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.