„Kultura“ znanosti – soja,
autorice: Antonela Markulj Kulundžić i Maja Matoša Kočar

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, multimedijalni centar, prizemlje

Detalji:

Svrha postera je prikazati značajnost poljoprivredne kulture soje u znanosti. Slikovito predočiti učenicima i studentima zastupljenost i bitnost istraživanja provedenih na soji.

Biografija:

Antonela Markulj Kulundžić

Rođena sam 7. lipnja 1986. godine u Bugojnu (Bosna i Hercegovina). Završila sam srednju Medicinsku školu u Osijeku, nakon koje sam 2005. godine upisala Poljoprivredni fakultetu u Osijeku smjer Bilinogojstvo. S obranom završnog rada 2008. godine stekla sam akademski naziv sveučilišna prvostupnica inženjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.). U listopadu 2008. godine upisala sam sveučilišni diplomski studij Bilinogojstvo, smjer Biljna proizvodnja koji sam završila 2011. godine, te sam time stekla akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). Tijekom studija (2008. – 2011.) bila sam stipendistica za darovite studente Osječko-baranjske županije, članica Povjerenstva za praćenje Bolonjskog procesa – Sveučilišni studij (2008. – 2011.) i članica Etičkog povjerenstva Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (2008. – 2011.).

U prosincu 2011. godine primljena sam u Poljoprivredni institut Osijek, Odjel za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja na radno mjesto znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentica. Doktorski disertaciju pod nazivom Biokemijski mehanizmi regulacije učinkovitosti fotosustava II u listovima suncokreta pod utjecajem okolišnog stresa sam uspješno obranila 2019. godine. Trenutno sam u znanstvenom zvanju znanstvena suradnica.

 

Maja Matoša Kočar

Rođena sam 21. prosinca 1981. u Osijeku, Hrvatska. Srednju školu, Dvojezičnu mađarsko-englesku gimnaziju završila sam u Pečuhu, Mađarska. Godine 2001. upisala sam Poljoprivredni fakultet u Osijeku gdje sam diplomirala 2008. godine te stekla akademski naziv dipl. ing. poljoprivrede – ratarskog smjera. Od 1. travnja 2009. do 30. studenog bila sam zaposlena u Poljoprivrednom institutu Osijek na suradničkom radnom mjestu znanstvene novakinje u zvanju asistentice, a od 1. travnja 2017. do danas na suradničkom radnom mjestu poslijedoktorand. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij „Poljoprivredne znanosti“, smjer „Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo“ upisala sam 2009./2010. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Znanstveno istraživački rad započela sam kao suradnik na projektu ˝Kontinuirano genetsko unapređenje soje suvremenim metodama oplemenjivanja˝(073-0730489-0344). Aspekt istraživanja je razvoj domaće germplazme soje visoke nutritivne vrijednost što je tematski povezano s disertacijom pod naslovom „Genetska varijabilnost svojstava kvalitete germplazme soje" koju sam obranila 14. studenog 2016. Trenutno sam u znanstvenom zvanju znanstvena suradnica.