Izložba zbirke kukaca,
voditeljica: Emilija Raspudić, suradnici: Mirjana Brmež, Ivana Majić, Ankica Sarajlić, Josipa Puškarić, Mirela Varga, studenti: Martin Domaćinović, Vučevac Daria, Marcela Mesarić, Andreas Horvatović, Ana Šoštarić i Mirko Funarić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti studenti i svi ostali koje zanimaju kukci

Lokacija:
FAZOS, laboratorij za entomologiju (401) i Praktikum za entomologiju (402)

Detalji:

Katedra za entomologiju i nematologiju posjeduje značajnu zbirku kukaca. U laboratoriju za entomologiju postoji poseban dio za zbirku kukaca u kojoj se nalazi 60 entomoloških kutija s 2.579 kukaca.  Izložiti će se kutije s kukcima u kojima se mogu vidjeti kukci iz različitih redova (leptiri, kornjaši i dr.) porodica (zlatice, bubamare i dr.) kao i živi primjerci paličnjaka. U praktikumu za entomologiju promatrati će se kukci pod mikroskopom te će se stalno prikazivati projekcija kukaca.

Biografija:

Prof.dr.sc. Emilija Raspudić, od 1992. godine uključena je u nastavni proces na modulima vezanim uz entomologiju i zaštitu bilja na svim razinama studija. Doktorat znanosti stekla je 1996. godine. 1997. godine izabrana je u zvanje docenta, 2003. izvanrednu profesoricu, 2007.  redovita profesorica. Od 2012.godine  u trajnom je zvanju redovitog profesora. Bila je na nekoliko studijskih boravaka i specijalizacija vezano uz entomologiju i zaštitu bilja (Mađarska, Nizozemska, SAD). Voditelj/suradnik  na domaćim (MZOS, VIP) i međunarodnim projektima ( SAD, UK- ALIS, EU – FP6, HR-SLO). Objavila je stotinjak znanstvena i stručnih  radova, nekoliko članaka popularizacije znanosti, knjiga i udžbenika te sažetke na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima.

 

 

Prof. dr. sc. Mirjana Brmež, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za fitomedicin, Centralni laboratorij za fitomedicinu, mirjana.brmez@fazos.hr

Prof. dr. sc. Mirjana Brmež rođena je u Osijeku 05.11.1968. Magistrirala je i doktorirala u području ekologije nematoda. Trenutno se bavi istraživanjima vezanim uz ekologiju nematoda,  bioindikatore, fitoparazitne i entomopatogene  nematode i kukce.  Bila je voditelj ili suradnik na domaćim (MZOS, VIP) ili međunarodnim projektima (UK- ALIS, EU – FP6, HR-SLO).  Objavila je veliki broj znanstvenih radova. Trenutno  je koordinator modula Fitonematologija, Nematologija, Zaštita od bolesti i štetnika u vinogradarsvu, Ekologija nemaoda, Štetočinje u voćnjacima i vinogradima. Član je HDBZ, ISTRO  i ESN. Izvrsno se služi engleskim jezikom.

 

Izv.prof.dr.sc. Ivana Majić, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za fitomedicinu, Katedra za entomologiju i nematologij, ivana.majic@fazos.hr

Izv.prof.dr.sc. Ivana Majić rođena je 1978. godine u Osijeku. Njena specijalnost su nematode i kukci. Doktorirala je na nematodama soje.  Bavi se znanstvenim radom vezanim uz multitrofičku interakciju organizama u tlu, kao što su npr. mikorizne gljive, nematode i kukci. Tijekom rada boravila je na više inozemnih intitucija u Nizozemskoj, Njemačkoj i Izraelu. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i kongresima. Objavljuje znanstvene radove na temu endoparazitnih i entomopatogenih nematoda, kukuruzne zlatice, kukuruznog moljca i drugih važnih za poljoprivredu kukaca i nematoda. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, kao docent predaje na modulima iz područja entomologije, nematologije i zaštite bilja

 

Doc.dr.sc. Ankica Sarajlić, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za fitomedicinu, Katedra za entomologiju i nematologij, ankica.sarajlic@fazos.hr,  

Doc. dr. sc. Ankica Sarajlić rođenda je 1984. godine u Doboju, BiH. Na Fakultetu biotehničkih znanosti Osijek radi od 2009. godine. U nastavni proces uključena je na svim razinama studija kroz module iz područja zaštite bilja. Doktorirala je 2015. godine na području entomologije gdje se i usavršavala na nekoliko inozemnih institucija. Objavila je velik broj znanstvenih radova te sudjelovala na više nacionalnih i međunarodnih projekata. Područje znanstvenog interesa joj je biološka kontrola štetnika te utjecaj interakcije biotskih i abiotskih čimbenika na kukce.

Josipa Puškarić, mag.ing.agr., Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za fitomedicinu, Centralni laboratorij za fitomedicinu, josipa.puskaric@fazos.hr

Josipa Puškarić, mag.ing.agr. rođena je 29. travnja 1990. godine u Osijeku. Od 2016. godine radi na Fakultetu Agrobiotehničkih znanosti Osijek kao asistent na Zavodu za fitomedicinu. Poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti, smjer Zaštita bilja, upisala je 2016/2017. akademske godine na Fakultetu Agrobiotehničkih znanosti Osijek. Tijekom rada bila je na usavršavanju iz nematologije u Sofiji, Bugarska te sveučilištu u Wageningenu, Nizozemskoj. Suradnik je na UIP HRZZ projektu te Erasmus KA2 projektu. Član je  Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) te International Organisation for Biological Control (IOBC).

 

Mirela Varga, (dipl. ing. polj.) viši laborant na Katedri za entomologiju i nematologiju od rujna 2015. godine. Diplomirala je Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku ratarski smjer i obavlja sve tehničke poslove, a jedan od njih su prepariranje kukaca.

 

Studenti koji će s nama sudjelovati na Festivalu znanosti:

 

Martin Domaćinović

Vučevac Daria

Marcela Mesarić

Andreas Horvatović

 

Studenti 3. godine preddiplomskog stručnog studija Bilinigojstvo smjer Ratarstvo, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Za svoj završni stručni rad na studiju izabrali su teme iz područja poljoprivredne entomologije, vezano uz dinamiku pojave kukaca na polju, ekološki prihvatljive metode suzbijanja štetnika i prirodne neprijatelje štetnika.

 

Ana Šoštarić

Mirko Funarić

 

Studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo smjera Zaštita bilja, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Pokazali su interes za područje poljorivrene entomologije te bi željeli za izradu diplomskog rada obaviti istraživanja iz entomologije na obiteljskom OPG-u. Svojim dosadašnjim radom pokazali su zainteresiranost prema studiju poljoprivrede te će srednjoškolcima zasigurno približiti svijet kukaca, njihov značaj u poljoprivredi, prikazati kako se studira na našem Fakultetu i koliko je poljoprivreda kao studij važna za naše društvo.