KULTURA UZGOJA DIVLJAČI,
autori: Tihomir Florijančić, Ivica Bošković, Siniša Ozimec, Ras Lužaić i Karolina Tucak

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:30 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, hodnik na prvom katu zapadno

Detalji:

Izložba predstavlja dio prirodoslovne zbirke dermopreparata divljači, ali i živih životinja (jarebice u 30-tak različitih boja, kanarince i sl.) pri čemu će naglasak biti na važnost dlake ili perja životinja (mimikrija, albinizam , melanizam I sl.). Time želimo potaknuti svijest građana o prirodnim bogatstvima našeg zavičaja, kao i potrebi zaštite odnosno očuvanja životinja te važnosti očuvanja biološke raznolikosti i održavanja biološke ravnoteže.

Biografija:

Tihomir Florijančić rođen je 11. lipnja 1970. u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju veterinarsku školu. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1995., magistrirao 2001. , te doktorirao 2006. godine. Od 1998. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu (Fakultetu agrobiotehničkih znanosti) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, danas u zvanju redovitoga profesora. Svoju znanstvenu i stručnu aktivnost usmjerava na projekte vezane prvenstveno za uzgoj, biologiju i patologiju divljači. Bio je voditelj nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata. U koautorstvu je objavio dva sveučilišna udžbenika, jedan priručnik te više desetaka znanstvenih, stručnih i popularnih publikacija, a aktivno je sudjelovao na stotinjak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.